SolidWorks

SolidWorks - 3D CAD modelovanie

solidworks uvodSolidWorks je v súčasnej dobe najúspešnejší strojárenský 3D CAD systém na slovenskom a českom trhu, čo dokazuje taktiež každoročný nárast počtu predaných licencií. Ako parametrický 3D modelár vám SolidWorks ponúka výkonné objemové i plošné modelovanie, vertikálne nástroje pre plechové diely, zvarence a formy, prácu s neobmedzene rozsiahlymi zostavami a automatické generovanie výrobných výkresov.

Pokiaľ hovoríme o SolidWorks, máme na mysli hlavne ľahké a vizuálne prehľadné ovládanie. Užívateľské rozhranie SolidWorks je veľmi intuitívne a ponúka pohotové pracovné postupy, rapídne znižuje nutné pohyby myšou a umožňuje okamžitú, kontextovo závislú interakciu s užívateľom. Ovládanie je založené na technológii SWIFT, ktorá redukuje potrebu opakujúcich sa úkonov, manuálnych zásahov a aj takých operácií, kde si ani skúsený užívateľ nie je vopred istý postupom a často siaha po metóde pokus omyl. SWIFT dokáže šetriť významné množstvo času a umožňuje sa viac venovať samotnému procesu modelovania a nie ovládania systému.

 Hlavné výhody riešenia SolidWorks

  • Komplexné SolidWorks Multiproduct riešenie je postavené na SolidWorks PLM.
  • Úplná asociativita medzi SolidWorks Multiproduct dokumentmi; všetky dáta sú vždy aktuálne. 
  • Intuitívne, ľahké a vizuálne prehľadné ovládanie postavené na technológii SWIFT.
  • Pomocou najširšej palety základných, pokročilých i špecializovaných nástrojoch, vám SolidWorks umožní dokončiť prácu včas, presne a efektívne. solidworks uvod2
  • Špeciálna technológia pre prácu s veľkými zostavami a generovanie rozsiahlych výkresov.
  • Vysoká úroveň naviazaných služieb a technickej podpory.
  • Kompletná česká lokalizácia všetkých produktov SolidWorks.
  • Bezkonkurenčná licenčná politika.

Možnosti SolidWorks

Produktová rada SolidWorks ponúka nasledujúce balíčky a aplikácie:

SolidWorks Standard - predstavuje ucelené a robustné riešenie pre 3D CAD navrhovanie, spolu s modelovaním plechových dielov, zvarencami a formami, vytváraním zostáv a mechanizmov a vždy aktuálna, kompletná výkresová dokumentácia. Navyše je v SolidWorks Standard k dispozícii celá rada nástrojov pre overovanie návrhov.

SolidWorks Professional - rozširuje balíček Standard o výkonné nástroje pre zvýšenie produktivity a zlepšenie komunikácie. To zahrňuje aj PDM systém umožňujúci správu dát. SolidWorks Professional predstavuje najlepšie riešenie pre pracovné tímy.

SolidWorks Premium - ponúka všetko to, čo predchádzajúce balíčky a navyše pridáva nástroje pre pokročilé a presné štrukturálne a pohybové simulácie. Obsiahnuté sú taktiež nástroje pre navrhovanie potrubných systémov a káblových zväzkov. SolidWorks Premium predstavuje kompletné riešenie pre široké spektrum výrobných oborov.

SolidWorks Sustainability - rozširuje produktovú radu SolidWorks o nástroje pre podporu ekologického navrhovania, ktoré vychádzajú z osvedčených vedeckých poznatkov LCA (Life cycle assessment).

Porovnávacia tabuľka SolidWorks
Základné funkcie SolidWorks SolidWorks
Standard
SolidWorks
Professional
SolidWorks
Premium
Užívateľské rozhranie 
Prostredie SolidWorks
Technológia SWIFT
Realistické zobrazovanie modelu
Knižnica návrhov
Vyhľadávanie dokumentov a príkazov
3D modelovanie
Modelovanie objemových dielov
Plechové diely
Zváranie a oceľové konštrukcie
Navrhovanie foriem
Pokročilá tvorba plôch
Viactelový diel
Konfigurácie
Priame úpravy
Preskúmanie dielov
Zostavy a mechanizmy 
Modelovanie zostáv
Veľké zostavy
Preskúmanie veľkých návrhov
Kinematika a pohybové štúdia
Predstavenie návrhov pomocou animácie
Inteligentné súčiastky a skrutky
Detekcia kolízií, presahov a vôlí
Kontrola zarovnania otvorov
Výkresy a detailovanie 
Automatické vytváranie pohľadov
Aktualizácia pohľadov
Kótovanie
Popisy
Kusovníky a tabuľky prierezov
Podpora medzinárodných štandardov
Kontrola výkresov

Produktivita a automatizácia
SolidWorks
Standard
SolidWorks
Professional
SolidWorks
Premium
Automatizácia návrhov
3D modely dodávateľov
Rozpoznanie prvkov
Porovnanie a rozbor modelu
Knižnica normalizovaných súčiastok


Kontrola technických noriem
Plánovač úloh
Navrhovanie potrubí


Navrhovanie zväzkov elektrickej kabeláže


Komunikácia a zdieľanie dát
SolidWorks
Standard
SolidWorks
Professional
SolidWorks
Premium
Import a export
Využitie 2D DWG/DXF dát
SolidWorks Explorer
eDrawings
eDrawings Professional
Fotorealistické zobrazenie

Tímová správa dát

Import naskenovaných dát
Výmena dát ECAD-MCAD

Overovanie návrhov SolidWorks
Standard
SolidWorks
Professional
SolidWorks
Premium
Základná pevnostná analýza
Simulácie prúdenia
Ekologické navrhovanie
Kontrola vyrobiteľnosti
Tolerančná analýza


Výpočet nákladov

Štrukturálne simulácie


Pohybová simulácia


";