Základné školenie SOLIDWORKS

Cieľom základného školenia je zoznámiť užívateľov s rozhraním a ovládaním SOLIDWORKS, nastavením prostredia, základnými prácami s dokumentami. Zároveň bude pozornosť venovaná aj vytváraniu skíc, objemových dielov, zostáv a výkresov.

V tomto školení sa naučíte používať aj produkty Xpress, ktoré sú súčasťou už verzie SOLIDWORKS Standard. Základné školenie trvá 4 dni. Rozširujúce témy ako sú plechy, zvárané konštrukcie, plochy, formy, veľké zostavy atď. sú obsahom samostatných špecializovaných školení. Na základné školenie sa môžete ľahko a pohodlne zaregistrovať. 

Osnova základného školenia:  (od 9:00 do 15:30 hod) 

Prvý deň

Úvod

 • Inštalácia, aktivácia a deaktivácia, technická podpora

Všeobecne o SOLIDWORKS

   • Všeobecne o SOLIDWORKS
   • Práca s dokumentami, uloženie, uloženie ako, uloženie ako kópia
   • Nový diel, zostava, výkres – východzie šablóny a vlastné šablóny
   • Vlastné nastavenia – klávesové skratky, gestá myši, nastavenia systému a prostredia, doplnkové moduly
   • Možnosti – možnosti systému a vlastnosti dokumentu
   • Všeobecný popis – CommandManager, FeatureManager, ConfigurationManager, Podokno úloh, Panel priehľadného zobrazenia

   Skicovanie

     • Založenie 2D skice, vzťahy 
     • Skicovacie nástroje
     • SketchXpert
     • Stav skíc a entít
     • Kótovanie v skici, bloky, rovnice 

     Tvorba objemových dielov I

       • Pridanie a odobranie vysunutím
       • Rýchla 3D (Instantd3D)

        Druhý deň

        Tvorba objemových prvkov II

          • Pridanie a odobranie rotáciou
          • Referenčná geometria a krivky
          • Pridanie a odobranie ťahaním po krivke
          • Pridanie a odobranie spájaním profilov
          • 3D skica

          Modelovacie nástroje

            • Sprievodca dierami, zaoblenie, zrazenie, rebro, škrupina, úkos
            • Lineárne pole, kruhové pole a iné typy polí
            • Zrkadlenie
            • Konfigurácie
            • Práca s objemovými telami – rozdelenie, presunutie, kombinovanie

            Tretí deň

            Zostavy I 

              • Vkladanie jednotlivých dielov do zostavy
              • Väzby medzi jednotlivými dielmi
              • Zostavové prvky
              • Tvorba dielov v kontexte zostavy, zoznam vonkajších odkazov
              • Stavy zobrazenia, okno zobrazení

               Zostavy II

                 • Pole súčastí, zrkadlenie, kopírovanie s väzbami
                 • Presunutie, otočenie súčastí – dynamická detekcia kolízií a vôli, kontrola presahu a vôle
                 • Kinematické väzby a simulácie, pohybová štúdia
                 • Toolbox, inteligentné skrutky
                 • Rozložený pohľad

                 Štvrtý deň

                 Výkresy

                   • Vlastnosti dokumentov, formáty listov
                   • Vloženie pohľadov, vloženie popisov modelov
                   • Rezy, odobratý rez, lokálny rez, rozvinutý rez
                   • Detailný pohľad, prerušený pohľad, orezaný pohľad
                   • Popisy, tabuľky, kusovník

                   Záver

                     • eDrawings
                     • Plánovač úloh
                     • SOLIDWORKS Rx
                     • Produkty Xpress (SimulationXpress, FloXpress...)