Školenie SolidCAM

Aj napriek faktu, že produkty dodávané našou spoločnosťou patria k absolútnej špičke v ovládaní a užívateľskom rozhraní, je školenie neodmysliteľnou súčasťou ponuky našich služieb.

Základné školenie SolidCAM 

Prvý deň

 • Základné nastavenie systému SolidCAM
 • Definícia SolidCAM projektu
 • Definícia nulového bodu
 • Definícia polotovaru
 • Definícia obrobku
 • Definícia geometrie 
 • Stratégia čelného frézovania
 • Stratégia kapsovania

Druhý deň

 • Stratégia kapsovania pomocou  obrábania zbytkového materiálu
 • Stratégia kontúra
 • Vŕtanie
 • Závitovanie
 • Sady cyklov nástrojov
 • Tvorba a používanie šablón

Tretí deň

 • 3D stratégie HSR /hrubovacie/
 • 3D stratégie HSM /dokončovacie/

Pokročilé školenie

Toto školenie je obvykle jednodenné a je zamerané na niektoré z nasledujúcich tém.

 • 3D stratégie HSS /obrábanie na plochách/
 • 4 osé súvislé frézovanie
 • 5 osé súvislé frézovanie
 • Sústruženie
 • Sústruženie + Frézovanie
 • iMachining 2D
 • iMachining 3D