Osnova školení

Aj napriek faktu, že produkty dodávané našou spoločnosťou patria k absolútnej špičke v ovládaní a užívateľskom rozhraní, je školenie neodmysliteľnou súčasťou ponuky našich služieb.

Veľké zostavy - 1 deň

 • Hardware
 • Operačný systém
 • Nastavenie SOLIDWORKS
 • Štruktúra riešenia zostavy
 • Zjednodušená geometria
 • Zjednodušené načítanie
 • Technológia Speedpak
 • Ďalšie nástroje a postupy

Modelovanie plochami - 1 deň

 • Plochy, základy
 • Hybridné modelovanie
 • Oprava a editácia importovanej geometrie
 • Pokročilé plošné modelovanie
 • Zliepanie a záplaty
 • Pokročilé modelovacie techniky

Plechové diely - 1 deň

 • Modelovanie plechov
 • Tvarové nástroje
 • Doplnkové plechové prvky
 • Konvertovanie objemu na plech
 • Viac-telové plechové diely

Zvárané konštrukcie - 1 deň 

 • Tvorba 3D škica
 • Vkladanie profilov
 • Vkladanie zvarov
 • Výkresy zvarencov
 • Práca s profilmi

Dizajn foriem - 1 deň

 • Jadro a dutina
 • Delenie
 • Import a oprava geometrie
 • Deliaca čiara a uzatváracie povrchy
 • Použitie plôch
 • Znovu použitie dát
 • Alternatívne metódy

SOLIDWORKS Routing – 1 deň

 • Úvod do tvorby potrubných systémov v systéme SOLIDWORKS – Routing
 • Tvorba potrubných/trubkových trias
 • Potrubné armatúry 
 • Editácia potrubných/trubkových trias
 • Tvorba vlastnej knižnice potrubných/trubkových dielov 
 • Použitie P&ID súborov
 • Tvorba pomocných konštrukcií – oceľové konštrukcie 
 • Tvorba výkresov

Základné školenie Simulation - 2 dni

 • Proces analýzy
 • Sieťovanie
 • Analýza zostavy s kontaktmi
 • Symetria
 • Spojky a zjemnenie siete
 • Kompatibilná a nekompatibilná sieť
 • Škrupinová sieť, kombinovaná sieť
 • Podmodely
 • Dizajnová štúdia
 • Tepelné zaťaženie
 • Adaptívne sieťovanie
 • Veľké posuvy

Základné školenie Simulation Professional - 1 deň

 • Frekvenčná analýza dielu a zostavy
 • Vzper
 • Tepelná analýza
 • Únavaová analýza
 • Pádová skúška
 • Optimalizácia
 • Tlakové nádoby

Základné školenie Simulation Premium - 1 deň 

 • Dynamická analýza
 • Nelineárna analýza
 • Kompozitné materiály

Základné školenie SOLIDWORKS Motion - 2 dni

 • Prostredie
 • Väzby
 • Reakčné sily a momenty
 • Pohony
 • Tvorby grafu posunu, zrýchlenia, a síl
 • Pružiny a tlmiče
 • 3D kontakty
 • Pružné spojenia

Základné školenie Flow Simulation - 2 dni

 • Základy prúdenia tekutín
 • Sieťovanie a modelovanie
 • Počiatočné podmienky
 • Typy analýz - statická, časová
 • Otvorené a uzatvorené systémy
 • Kavitácia, nadzvukové prúdenie
 • Častice, relatívna vlhkosť

Základné školenie Plastics Professional - 1 deň

 • Základná analýza
 • Detekcia vzduchových bublín
 • Studený zvar
 • Model manažér
 • Umiestnenie vtoku

Základné školenie Plastics Premium - 1 deň

 • Prepadliny a zmrštenie
 • Viacnásobné formy
 • Optimalizácia vtokovej sústavy
 • Optimalizácia chladnutia

Základné školenie PDM Professional - 1 deň

 • Koncept
 • Užívateľské prostredie
 • Tvorba dokumentu a vkladanie
 • Verzovanie
 • Referencie
 • Vyhľadávanie
 • Pracovný postup s notifikácie
 • Spravovanie lokálnej pamäte
 • Práca v SOLIDWORKS

Základné školenie PDM Professional administrácia - 1 deň

 • Plánovanie inštalácie
 • Administračný nástroj
 • Užívatelia a skupiny
 • Tvorba kariet
 • Kusovník
 • Pracovný postup
 • Notifikácie a úlohy
 • Šablony
 • Zálohovanie

SOLIDWORKS Composer - 2 dni 

 • Úvod do programu SOLIDWORKS Composer 
 • Prispôsobenie a základná orientácia v programe Composer
 • Tvorba obrázkov a detailov
 • Rozložený pohľad
 • Tvorba pokročilých rozložený pohľadov 
 • Kusovník a pozičné značky 
 • Aktualizácia modelu 
 • Tvorba marketingových obrázkov
 • Animácie
 • Interaktívne prezentácie 
 • Možnosti publikovania  

Základné školenie SOLIDWORKS Electrical - 2 dni

 • Projekt
 • Jednoduchý diagram
 • Káble
 • Tvorba schémy
 • Krížové prepojenie schém
 • Výkresy
 • PLC
 • Makrá
 • Správy
 • Vkladanie komponentov 3D
 • Tvorba 3D kabeláže

Základné školenie DraftSight - 1 deň

 • Kreslenie
 • Úpravy
 • Spôsoby zobrazenia
 • Hladiny
 • Text a tabuľky
 • Kótovanie
 • Šráfovanie
 • Bloky
 • Tlač
 • Nastavenie prostredia DraftSight
 • 3D a DraftSight 
 • Vytvorenie šablón výkresov