3D iMachining

3D iMachining rozširuje možnosti iMachiningu na hrubovanie 3D geometrie. Využíva všetky patenty rovnako ako 2D iMachining a pridáva funkcie pre 3D hrubovanie aj zvyškové hrubovanie s inteligentnou voľbou obrábaných oblastí, inteligentnými prejazdmi a riadenou drsnosťou. Výrazne zjednodušuje aj obrábanie prizmatických dielov.

Optimálna obrábanie po Z-úrovniach

Pre generovanie dráhy nástroja v tvare morfujúcich špirál používa preverený algoritmus z 2D iMachiningu.Dosahuje najkratšieho možného času cyklu pomocou analýzy a určovaní toho, ktorý objem odobrať ako ďalší a v akej Z-úrovni.

Hlboký hrubovací krok dole a krok nahor pri zbytkovom hrubovaní

Pri generovaní hrubovacích dráh nástroja najskôr odoberá plnú hĺbku pomocou kroku dole. Dynamický krok nahor odoberá zvyškový materiál na svahoch. Voliteľné poradie obrábania.

Riadená drsnosť inteligentným krokom nahor

Krok hore odoberá presne len ten zbytkový materiál na nevyhnutných Z-úrovniach pre dosiahnutie požadovanej drsnosti s minimálnym obrábaním. Na šikminách sa pre dodržanie drsnosti v celej operácii krok nahor dynamicky mení. Hodnotu drsnosti (vzdialenosť medzi vrcholom a údolím) nastavuje užívateľ.

Optimalizované prejazdy - inteligentne umiestnené obrábanie

Pomocou "inteligentného triedenia dráhy nástroja" a "3D prepojenia Z-úrovňou" dramaticky znižuje odchody a dlhé prejazdové pohyby. Obchádzka aktuálnej úrovne obrábanie nahrádza väčšinu odchodov - usporí čas obrábania. Pre hladký súvislý pohyb všetky polohovacie pohyby obsahujú nájazd / odjazd po oblúku (v rovine) alebo po hladkej 3D krivke, čo znižuje čas cyklu a opotrebenie stroja.

Žiadne obrábanie naprázdno

Dráha nástroja je optimalizovaná len pre obrábanie toho zbytkového materiálu, ktoré je potrebné odobrať. Žiadne obrábanie naprázdno - všetky dráhy nástroja sa riadia dynamicky aktualizovaným 3D modelom polotovaru. 3D model polotovaru je po každej krátkej časti pohybu nástroja presne aktualizovaný.

Automatická úprava Z-úrovne

Algoritmus Sprievodca technológií maximalizuje výkon a efektivitu, pomocou automatickej úpravy rezných podmienok v každej Z-úrovni. Optimalizované rezné podmienky pre každú hĺbku tiež drasticky znižujú opotrebovanie nástroja.

Automatické hrubovanie a preddokončovanie prizmatickej súčasti

Hĺbky a geometria sa rozpoznávajú automaticky, takže nie je potreba reťazcov alebo skíc. Plne automatická ochrana kolízie s polotovarom. Automatické hrubovanie a zbytkové hrubovanie v jedinej operácii.

Dotyčnicové nájazdové / odjazdové oblúky

Vykonáva sa automaticky pri nájazde alebo odjazde z rezu. Hladký pohyb umožňuje rýchlejšie a omnoho efektívnejšie obrábanie. Zvyšuje sa životnosť nástroja aj stroja.

Rezné podmienky určuje sprievodca automaticky

Využíva pre krok dole overený algoritmus Sprievodca technológií, ako v 2D iMachiningu. Úprava posuvu pri rôznych hĺbkach rezu v kroku dole a kroku nahor znižuje čas cyklu.