SOLIDWORKS 2015

Nižšie nájdete informácie o tom, aké novinky, vylepšenia a funkcionalitu skrýva 23. verzia produktu SOLIDWORS. Pozrite sa, čo je nové v SolidWorks 2015 a ako môžete premeniť svoje nápady v skvelé pracovné výsledky.

SolidWorks 2015

Najnovšia verzia produktu SolidWorks bola predstavená 22. októbra 2014. Tlačová správa.
SolidWorks 2015 je od 15.10.2014 k dispozícii na stiahnutie na zákazníckom portáli spoločnosti SolidWorks.

solidworks 2015

Odkazy a informácie o SolidWorks 2015

 

Najdôležitejšie novinky v SolidWorks 2015

Užívateľské rozhranie

Užívateľské prispôsobenie kontextových panelov nástrojov
Dynamická vizualizácia referencií v strome modelu
Zóny pohľadového rezu
Obnovenie predchádzajúceho výberu a výberové sady
Zobrazovanie náhľadu skrytých tiel alebo súčastí
Zobrazenie verzie súboru

Zostavy

Reťazové pole
Radiálne rozloženie a inteligentné usporiadanie rozloženého pohľadu
Väzba stredu profilu
Rýchly výber orientácie uhlové väzby
Rýchla úprava hodnôt limitných väzieb

Výkresy a detailovanie

Zóny výkresu a štítku umiestnenia
Doplnkové a symetrické uhlové kóty
Splajnová vynášacia čiara
Vlastnosti odstavca textu

Skice, prvky a diely

Stredová úsečka
Asymetrické zaoblenie
Zobrazenie siete a krivosti plochy
Narovnanie (rozbalenie) plochy
Vylepšené presunutie plochy
Lineárne pole riadené geometriou
Premenné polia

Plechové diely a zvarence

Plechové spojenie profilov
Zrkadlenie plechových dielov vrátane vlastností
Vnútorné záslepky
Výstuhy na valcových a odsadených plochách
Zvary na viactelových a jednotelových dieloch

Simulácie

Správca záťažových stavov (lineárna statika)
Okamžité výsledky riešenia nelineárnej úlohy
Výkon (viactelové plechy, rýchlejšie riešiče)
Dávkové spúšťanie vybraných úloh
Správca škrupín (Shell Manager)
Zrkadlenie výsledkov symetrických modelov
Rotačná sieť (Rotating / Sliding Mesh)

EPDM

Preddefinované komentáre zmeny stavu
Vylepšené kopírovanie a presunutie stromu
Nový webový klient
Licencovanie pomocou Správcu licencií SolidNetWork

eDrawings Prepracované užívateľské rozhranie
Nové podporované platformy (iOS, Android)
Nové podporované formáty (Catia, Inventor, STEP, IGES, OBJ)
Prezeranie užívateľských vlastností
 Ostatné Vlastné názvy konfigurácie Toolbox
Podpora pre priamu 3D tlač
SolidWorks Costing pre odliatky, plasty, zvarence a 3D tlač
SolidWorks Inspection
SolidWorks MBD (Model Based Definition)


";