Dokumentácia

SolidWorks Composer - produktová komunikácia a dokumentácia

Filozofia produktovej rady Composer je jednoduchá: stanoviť 3D ako univerzálny komunikačný jazyk ako pre výrobcov, tak i pre spotrebiteľov. Sada produktov Composer umožňuje ľahko vytvárať a zdieľať myšlienky bez hraníc, okrem hraníc vašej fantázie.

SolidWorks Composer

3DVIA Airplane EngineSolidWorks Composer prináša celkom novú dimenziu pre vašu produktovú komunikáciu a určite zmení váš pohľad nielen na problematiku sprievodnej dokumentácie výrobkov.

SolidWorks Composer vám umožní vytvárať ľahko produktové manuály, 3D animácie, videa, pôsobivé marketingové prezentácie, inštruktážne návody, simulácie procesov a mnoho ďalšieho. Vaše návrhy, myšlienky a výrobky budete môcť prezentovať za výrazne nižšie náklady než doposiaľ.

SolidWorks Composer výrazne prispieva k urýchleniu životného cyklu výrobku od návrhu po distribúciu ku koncovému užívateľovi tým, že umožňuje vytvárať sprievodnú výrobkovú dokumentáciu už počas vývoja výrobku.

To je možné vďaka tomu, že SolidWorks Composer dokáže spracovať dáta z 3D CAD systému a to i bez nutnosti vlastniť či inštalovať licenciu CAD systému. V prípade modifikácie výrobku je možné následným updatom premietnuť zmeny do už vytvorenej dokumentácie.

Pre užívateľov je SolidWorks Composer zaujímavým nástrojom k prezentovaniu akýchkoľvek informácií vychádzajúcich z 3D dát. Vďaka jednoduchosti ovládania a množstva dostupných nástrojov posúva hranicu pre publikovanie informácií smerom k vizualizáciám.

SolidWorks Composer Player

SolidWorks Composer Player je bezplatný produkt, ktorý je o mnoho viac, než len jednoduchý prehliadač. Slúži k distribúcii interaktívnych prezentácií vytvorených v SolidWoks Composer.


";