SolidWorks PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Standard je riešením správy dát pre malé pracovné skupiny pracujúce na jednom spoločnom mieste. Toto riešenie je zahrnuté v licenciách CAD SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium. SOLIDWORKS PDM Standard eliminuje náročnú réžiu správy dát CAD SOLIDWORKS a DraftSight (dwg) spojenú s uchovávaním ich súborov na lokálnych a sieťových diskoch. SOLIDWORKS PDM Standard je v ponuke spoločnosti Dassault Systèmes SOLIDWORKS Corp náhradou za produkt SOLIDWORKS Workgroup PDM, ktorého podpora bude ukončená s verziou 2017.

Dátové úložisko bežiace na Microsoft SQL Server Express zaisťuje, že všetky informácie sú bezpečne uložené a indexované pre rýchle vyhľadávanie oprávnenými osobami. Vďaka ľahkej  implementácii a konfigurácii SOLIDWORKS PDM Standard efektívne vedie produktový tím vývojovým procesom a zabezpečuje každému prístup k správnym dokumentom a informáciám. Integrácia s CAD SOLIDWORKS a DraftSight umožňuje firmám s nasadenou správou dokumentácie sústrediť sa na vlastný vývoj výrobkov.

Funkcie SOLIDWORKS PDM Standard

Správa dokumentov

pdm standard 1Systém umožňuje spravovať všetky typy súborov. Pri nasadení SOLIDWORKS PDM vznikne jednotné úložisko, ku ktorému pristupujú užívatelia pre získavanie a zapisovanie svojich súborov. To umožní bezpečné zálohovanie výrobkových dát, pretože sa obmedzí existencia ďalších úložísk, duplikovanie súborov a výskyt neriadených verzií a revízií. Riešenie SOLIDWORKS PDM optimalizuje prevádzku na podnikové siete - pri sústavnej práci na dátach sú tieto lokálne na pracovnej stanici a sieť je využívaná iba pre ich rezervovanie a uvoľňovanie (check-in a check-out) a nevyhnutnou synchronizáciou zmenených dát.

SOLIDWORKS PDM výrazne napomáha integrite väzieb medzi súbormi - diely, výkresy a zostavami aj inými typmi súborov a to tým, že väzby automaticky aktualizuje, kedykoľvek súbor presuniete do inej zložky alebo ho premenuje. Eliminuje sa tak rozpad väzieb a čas potrebný na ručné vyhľadanie a obnovu referencií.

Správa a riadenie revízií

pdm profesional standardSOLIDWORKS PDM zabezpečí sledovanie zmien, udržiava kompletnú históriu revízií počas vývoja výrobku a predchádza chybám vyplývajúcim z ručného zásahu.

Opakované použitie návrhov

Vďaka pokročilému vyhľadávaniu dostupnému priamo z Prieskumníka Windows a všetkých dialógov pre otvorenie súborov užívateľ môže rýchlo vyhľadať staršie návrhy a tieto buď priamo opakovane použiť alebo pomocou pokročilých nástrojov pre kopírovanie a premenovanie využiť na odvodenie nových podobných dielov a skupín.

Bezpečné uchovávanie súborov

Bezpečný a riadený prístup k citlivým alebo špecifickým informáciám o výrobkoch je základný, ľahko implementovateľnou vlastnosťou systému SOLIDWORKS PDM. Vďaka zabezpečenému súborovému úložisku a striktne riadenému užívateľskému prístupu (aj v rámci distribuovaného výpočtového prostredia) sú eliminované bezpečnostné riziká, ktoré vyplývajú z používania zdieľaných sieťových diskov.

Typy licencií SOLIDWORKS PDM Standard

SOLIDWORKS PDM Standard CAD Editor

Je určený pre užívateľov, ktorí pracujú s CAD SOLIDWORKS alebo DraftSight. The CAD Editor klient pre SOLIDWORKS PDM Standard je zahrnutý v každej licencií 3D CAD softvér SOLIDWORKS Professional a SOLIDWORKS Premium.

SOLIDWORKS PDM Standard Contributor

Slúži predovšetkým pre non-CAD užívateľov, ktorí vytvárajú a spracovávajú ďalšie dokumenty vzťahujúce sa k výrobkom, napríklad v aplikáciách Microsoft Word and Excel a zúčastňuje sa na workflow dokumentácii.

SOLIDWORKS PDM Standard Viewer

Je určený pre užívateľov, ktorí potrebujú vyhľadávať, prezerať a tlačiť dokumenty. Používatelia s touto licenciou sa môžu tiež podieľať na schvaľovacích procesoch (wokflow), takže táto licencia je vhodná pre vedúcich projektov a pracovníkov výroby, ktorí nepotrebujú vkladať a editovať dáta.


";