Naša spoločnosť

Firma Schier Technik Slovakia, s.r.o. bola založená v roku 2000, ako dcérska spoločnosť viedenskej firmy Schier Technik, GmbH. , pôsobiacej na nemeckom a rakúskom trhu viac ako 19 rokov. V roku 2001 sa naša firma stala ako prvá na Slovensku oficiálnym predajcom 3D CAD systému SolidWorks a náväzných aplikácií.
Momentálna činnosť našej spoločnosti je zameraná na predaj, servis, podporu, školenie a telefonický hotline produktov rodiny SolidWorks. Môžeme sa pochváliť veľkým množstvom spokojných zákazníkov, ako aj najvyššími stupňami certifikácie od spoločnosti SolidWorks Corporation a tiež ocenením predajca s najvyšším počtom predaných licencií 3D CAD systému SolidWorks na Slovensku za roky 2004 - 2011.

Ciele

  • Dodávka komplexného PLM riešenia pre malé, stredné a veľké podniky, najme strojárskeho zamerania.
  • Kompletne predpredajné, predajné a popredajné služby vysokej úrovne.
  • Široké a kvalitné technické zázemie a pôsobnosť na Slovensku.
  • Produkty SolidWorks (CAD), SolidCAM (CAM), SolidWorks Simulation (CAE, FEM), SolidWorks PDM (PDM), SolidWorks Composer a ďalšie partnerské produkty a produkty pre školstvo.
  • Produkty a služby v oblasti 3D skenovania, kontroly a tlače.

Úspechy

  • Autorizovaný predajcovia SolidWorks (SolidWorks Authorized Reseller).
  • Autorizovaný predajcovia SolidCAM (SolidCAM Authorized Reseller).
  • Schier Technik Slovakia s.r.o. ako Autorizovaný predajca SolidWorks obdržalo veľa ocenení.


";