Creaform ACADEMIA

Program Creaform ACADEMIA umožňuje školám zaradiť pokročilú technológiu 3D skenovania do svojích učebných osnov.

Cieľom tohto programu je umožniť školám dosiahnuteľnou formou prístup k hardvéru a softvéru, ktorý je bežne využívaný v komerčných oblastiach 3D skenovania. Absolventi majú po dokončení štúdia dostatok skúseností s danou problematikou a sú schopní sa ľahšie prispôsobiť moderným podmienkam vo firmách, ktoré tieto technológie využívajú.

V základnom balíčku sú na výber dva modely 3D skenerov – ACADEMIA 10 a ACADEMIA 50. Už podľa názvu sa jedná o 3D skener určený výhradne pre vzdelávacie potreby a cena je prispôsobená finančným možnostiam organizácií. V prípade potreby je možné vybrať ktorýkoľvek 3D skener z našej ponuky.
K skeneru je zdarma dodávaných 50 licencií softvéru pre reverzné inžinierstvo a kontrolu kvality.

Balíček Creaform ACADEMIA obsahuje:

 • 1-3 profesionálne skenery ACADEMIA (k dispozícií sú aj iné varianty)
 • Zdarma 50 licencií softvéru ACADEMIA na reverzné inžinierstvo a kontrolu kvality (VXmodel a VXinspect)
 • 5 ročná údržba na 3D skener a softvér
 • Tréningové materiály pre produkty ACADEMIA

 

Pre obohatenie výukových osnov môžete využiť:

 • Pripravené školiace materiály, so všetkými doplnkami pre obohatenie výuky
 • Najlacnejší priemyslový 3D skener prispôsobený pre účel vyučovania
 • Využitie programu v reálnych pracovných postupoch vo výrobe
 • Prenosné, rýchle a jednoduché riešenie 3D meraní

Výukové materiály obsahujú tri hlavné tematické oblasti: 3D skenovanie, reverzné inžinierstvo a proces kontroly kvality. Na webe Creaform budete mať taktiež neobmedzený prístup k špecifickým informáciám a nástrojom, ktoré vám pomôžu pri príprave vašich prednášok. Všetky materiály sú navrhnuté s dôrazom na získanie praktických skúseností a zaujmú tak väčšinu študentov.

 • Prispôsobené výukové prezentácie
 • Video návody s dokumentácie pre samoštúdium
 • Predom pripravené výukové cvičenie vrátane dát