Hobby 3D skenery

Cenovo dostupné 3D skenery renomovaného výrobcu aj pre hobby úroveň.

Tieto skenery poskytujú možnosť vlastniť kvalitný 3D skener aj pre menšie firmy alebo hobby úroveň. Taktiež sú vhodné pre podniky kde nieje vyžadovaná vysoká presnosť skenovaných dát (0,1 až 0,25mm), prípadne nemajú plnohodnotné využitie pre profesionálny skener s vyššími vstupnými a prevádzkovými nákladmi.

V ponuke je na výber z 3 variantov:

peel 1

Univerzálny 3D skener vytvorený pre zákazníkov, ktorí hľadajú lacné riešenie pre 3D skenovanie. Tento optický skneer umožní skenovať objekty bez textúry a získať 3D modely pre ďalšie použitie.

peel 2

Určený pre používateľov s potrebou náročnejšieho skenovania. Peel 2 má voči peel 1 vylepšené polohovanie počas skenovania, lepšie rozlišuje geometriu a umožňuje snímať aj farebnú textúru povrchu. Je vhodný pre mechanické súčiastky, odliatky, plastelínove modely či keramické predmety.

Je dostupný aj vo verzií peel 2 CAD, čo znamená že balenie skeneru obsahuje aj kalibračný protokol a jeho objemová odchýlka je max 0,3mm. Taktiež sú rozšírené aj možnosti dodávaného softvéru pre tvorbu geometrických prvkov či tvorbe prierezov pre potreby reverzného inžinierstva. Tieto sú ďalej možne následne exportovať do väčšiny CAD softvérov.

 

peel 2 - S

Skener je založený na rovnakej technológií ako peel 2. Je optimalizovaný pre skenovanie menších dielov. Zmenšené zorné pole mu poskytuje možnosť skenovať v rozlíšení až 0,1mm. To umožňuje zachytiť aj tie najmenšie detaily. Rovnako ako peel 2 dokáže snímať aj farebnú textúru objektu.

Skener je dostupný aj vo verzií peel 2 CAD - S, čo znamená že balenie skeneru obsahuje aj kalibračný protokol a jeho objemová odchýlka je max 0,3mm. Taktiež sú rozšírené aj možnosti dodávaného softvéru pre tvorbu geometrických prvkov či tvorbe prierezov pre potreby reverzného inžinierstva. Tieto sú ďalej možne následne exportovať do väčšiny CAD softvérov.

 peel 1peel 2peel 2-S

VEĽKOSŤ DIELU
(odporúčaná hodnota)

0,3 - 3 m0,05 - 0,5 m

PRESNOSŤ

od 0,250 mmod 0,100 mmod 0,100 mm

OBJEMOVÁ PRESNOSŤ (1)

0,500 mm/m0,250 mm0,250 mm

MERACIE ROZLÍŠENIE

0,500 mm/m

0,500 mm/m
(peel2 CAD) 0,300 mm/m

0,250 mm/m
(peel 2 CAD-S) 0,300mm/m

ROZLÍŠENIE POLYGÓNOVEJ SIETE

od 0,500 mm0,100 mm

FREKVENCIA MERANÍ

550 000 meraní/s

ZDROJ SVETLA

Biele svetlo (LED)

METÓDY POLOHOVANIA

Geometria a/alebo pozičné body  Geometria a/alebo textúra a/alebo pozičné body  Geometria a/alebo textúra a/alebo pozičné body

OBLASŤ SKENOVANEJ PLOCHY

380 x 380 mm143 x 108 mm

VZDIALENOSŤ SKENERU OD OBJEKTU

400 mm400 mm380 mm  

HĹBKA OSTROSTI

250 mm100 mm

ROZLÍŠENIE TEXTÚRY

-50 až 150 DPI50 až 200 DPI

SOFTVÉR

peel 3D

VÝSTUPNÉ FORMÁTY

.dae, .fbx, .ma, .obj, .ply, .stl, .txt, .wrl, .x3d, .x3dz, .zpr, .3mf
(+ .iges, .step, .dxf u verzií CAD)

HMOTNOSŤ

850 g950 g930 g

ROZMERY (DxŠxV)

140 x 96 x 258 mm171 x 150 x 251 mm178 x 154 x 235 mm

PRIPOJENIE K PC

  1x USB 2.0

PRACOVNÁ TEPLOTA

  5-40 °C

PRACOVNÁ VLHKOSŤ
(bez kondenzácie)

10-90%  

CERTIFIKÁCIE

EC Compliance (Electromagnetic Compatibility Directive, Low Voltage Directive), IP50, WEEE

 

(1) s použitím pozičných bodov, alebo na objekte s členitou geometriou pre ideálne polohovanie.