PDM/PLM

SOLIDWORKS PDM/PLM systémy

SOLIDWORKS PDM/PLM systémy dávajú k dispozícii nástroje pre spoluprácu, zdieľanie a opakované používanie dát, ktoré vytvárate pri vývoji nových výrobkov. Vďaka prehľadnému usporiadaniu v SOLIDWORKS PDM systémoch môžu užívatelia rýchlo vyhľadávať potrebné dáta, ich verzie a revízie. Použitie PDM systému taktiež zabraňuje nechcenému prepísaniu dát, ktoré sú týmto systémom spravované.

Čo umožňujú systémy správy dát SOLIDWORKS riešiť?

Typickou úlohou pre správu dokumentácie je situácia, kedy jeden užívateľ pracuje na zostave a súbory má uložené na lokálnom alebo sieťovom disku. V prípade, že si druhý užívateľ otvorí tú istú zostavu a vykoná úpravy, môže nastať vážny problém, že si užívatelia navzájom prepíšu upravené dáta.

PDM/PLM reseni pro spravu dokumentaceSOLIDWORKS PDM/PLM systémy vytvárajú efektívne a rozšíriteľné dátové úložisko tak, aby nedošlo pri spolupráci užívateľov na rovnakom projekte k nechcenej strate alebo prepísaniu dát. Každý užívateľ používajúci SOLIDWORKS PDM/PLM systém vždy pracuje s aktuálnou podobou dát a má možnosť zobraziť históriu výrobku.

V čom SOLIDWORKS PDM/PLM systémy pomáhajú?

  • Jednoduché vyhľadávanie a opakované používanie už vytvorených dokumentov
  • Rýchle nájdenie posledného variantu výrobku
  • Spolupráca medzi pobočkami kdekoľvek na svete
  • Jednoznačne definované pracovné postupy (workflow) a zlepšenie komunikácie v rámci vývojového procesu

Možnosti PDM/PLM systémov

SOLIDWORKS PDM/PLM prináša riešenie pre správu dokumentácie podľa potrieb a veľkosti spoločnosti.

SOLIDWORKS PLM rieši komplexné zdieľanie dokumentácie a informácií o výrobku v rámci celého vývojového a výrobného cyklu. Zásadným prvkom systému je integrácia medzi systémami používanými technickou prípravou výroby (CAD, PDM) a podnikovým informačným systémom využívaným pre riadenie výroby. Typickými predstaviteľmi spravovaných informácií sú 3D modely, 2D výkresy, výpočty, montážne návody, návody pre používanie, katalógy, kusovníky, materiálové položky, skladové položky alebo informácie o priebehu zmenového riadenia.

SOLIDWORKS PDM Professional je plnohodnotný systém pre komplexnú správu dát vo veľkých i malých organizáciách. SOLIDWORKS PDM Professional umožňuje omnoho jednoduchšie vyhľadávať a opakovane využívať súbory, diely a výkresy, zdieľať informácie o návrhu, automatizovať schvaľovanie a predávanie dokumentácie a zaistí, že výroba bude mať vždy správnu verziu dokumentácie.

SOLIDWORKS PDM Standard je nové riešenie správy dát pre malé pracovné skupiny pracujúce v jednej lokalite. Je zahrnuté v CAD produktoch SOLIDWORKS Professional a Premium a pomôže užívateľom CAD SOLIDWORKS a DraftSight jednoducho a efektívne organizovať a spravovať ich dáta. Riešenie SOLIDWORKS PDM Standard môže byť v prípade potreby ľahko povýšené na SOLIDWORKS PDM Professional.

SOLIDWORKS Workgroup PDM je staršie riešenie správy dát pre malé pracovné skupiny, ktoré bude naposledy podporované s verziou SOLIDWORKS 2017. Zákazníkovi umožňuje efektívne pracovať s dátami CAD systémov SOLIDWORKS, AutoCAD a ďalšími typmi súborov. Je možné vykonať konverziu SOLIDWORKS Workgroup PDM na SOLIDWORKS PDM Professional, prípadne Standard.

Porovnávacia tabuľka PDM/PLM systémov
Funkcionalita SOLIDWORKS PDM/PLM Workgroup PDM PDM Standard PDM Professional PLM

Riadenie prístupu
Správa revízií
Vyhľadávanie a znovuvyužitie návrhových dát
Podpora ISO/histórie
Integrované vyhľadávanie
Databáza MS SQL Server
Pokročilé vyhľadávanie, obľúbené vyhľadávania


Prehliadanie mnohých formátov


Konfigurovateľné rozhranieRozšíriteľnosť
APIAutomatické prevody do neutrálnych formátov


Užívateľská konfigurácia
Automatický export a import dát
Generátor sériových číselPodpora viacerých lokalít
WEB rozhranieAutomatické schvaľovacie procesyNotifikácia do e-mailu

Integrácia do prieskumníka Windows


Integrácia 3D CAD SOLIDWORKS
Integrácia 2D CAD DraftSight


Integrácia AutoCAD
Integrácia InventorIntegrácia Solid EdgeIntegrácia Pro/ENGINEERIntegrácia SolidCAMIntegrácia InventorCAM
Správa MS Office (Word, Excel, Outlook, …)Možnosť vytvorenia prepojenia na MRP/ERP systémyAutomatický prenos kusovníkov do MRP/ERP systémovNačítanie informácií o materiálochNačítanie skladových položiek
Prenos informácií o zmenovom riadení medzi PDM a ERP
Prístup k výkresovej dokumentácii z MRP/ERP systémov

";