Hardware

Naša spoločnosť sa zaoberá nielen distribúciou softwarových produktov a poskytovaním služieb, ale i dodávkou hardwarového vybavenia. Disponujeme rozsiahlymi skúsenosťami, ktoré vyplývajú z viacročnej spolupráci s našimi partnermi a vlastným oddelením technickej podpory, v odboroch navrhovania, testovania a implementácie hardwaru.

Hardwarom je nazývané fyzicky existujúce vybavenie stolnej alebo mobilnej pracovnej stanice. Medzi všeobecne známych zástupcov patria komponenty pracovných staníc, u ktorých je dôležité klásť dôraz na ich vzájomnú kompatibilitu a vstupné alebo výstupné periférie, ktoré slúžia k jednoduchšiemu vkladaniu či získavaniu dát.

3D Myši

hardwareSpoločnosť 3Dconnexion je výrobcom unikátnych 3D vstupných zariadený. S pomocou týchto 3D myší môžete pracovať obomi rukami a tak byt rýchlejší a úspornejší. Zaradenia od 3Dconnexion sú určené pre celú radu aplikácií vrátane SOLIDWORKS. Celý článok.

3D Skenery

3D skenery si našli široké uplatnenie vo veľkom množstve odborov. Jednotlivé typy 3D skenerov vo svojej praxi používajú strojársky technici, vedci, lekári, tvorcovia filmov a počítačových hier, odborníci z odboru archeológie a muzeológie a ďalšie. Celý článok.

Pracovné stanice

Stabilita a výkon každého softwarového produktu samozrejme závisí na vhodne zvolenom hardware. Pracovné stanice ponúkame samostatne alebo ako súčasť komplexnej dodávky. Certifikované a testované pracovné stanice si môžete pozrieť alebo priamo kúpiť v našom internetovom obchode. Celý článok.