FloXpress

FloXpress je simulačný nástroj určený pre základné analýzy prúdenia vzduchu alebo vody. S jeho pomocou rýchlo získate informácie o prúdení v uzavretých priestoroch modelu, ktorý obsahuje len jeden vstupný a jeden výstupný otvor. 

  Spoznajte FloXpress

  FloXpress je bezplatná súčasť každej inštalácie SOLIDWORKS, do ktorého prostredia je rovnako ako plnohodnotný Flow Simulation integrovaný. Zadávanie a spracovanie dát prebieha v prehľadnom sprievodcovi, s ktorého pomocou môžete ľahko a rýchlo zadať tekutinu, parametre simulácie, vstupný a výstupný otvor. Vďaka ukážkam, príkladom a vysvetľovaciemu textu sprievodca uľahčuje správne pochopenie celého procesu simulácie.

  Ak sú splnené všetky vstupné podmienky geometrie modelu a zadané všetky potrebné údaje, FloXpress umožní spustenie simulácie. Po jej skončení si môžete pozrieť trajektóriu prúdenia (prúdnica) medzi vstupným a výstupným otvorom. Na základe získaných výpočtov môžete v danom návrhu nájsť a opraviť problematické oblasti ešte pred schválením do výroby.

  Vstupné a výstupné údaje

  • voľba medzi vodou a vzduchom
  • určenie vstupného otvoru
  • výber metriky pre výpočet prúdenia – tlak, objemový alebo hmotnostný prietok
  • určenie výstupného otvoru
  • zmena smeru prúdenia – zámena vstupu a výstupu
  • animácia prúdenia tekutín
  • znázornenie prúdnic pomocou guliek alebo kriviek
  • automatická generácia reportu 
  • zachytenie obrazovky