Licencovanie a aktivácia produktov

Väčšina produktov dodávaných našou spoločnosťou je nejakým spôsobom licencovaná. Výnimkou tvoria samozrejme tie produkty, ktoré sú k dispozícii zadarmo.

Prehľad licencovaných produktov ponúka nasledujúca tabuľka:

 Produkt Spôsob licencovania
Samostatná licencia Sieťová licencia (SNL)
SolidWorks aktivácia aktivácia
SolidWorks moduly aktivácia aktivácia
Simulation aktivácia aktivácia
PDM Professional aktivácia aktivácia
Composer aktivácia aktivácia
SolidCAM  hardvérový kľúč hardvérový kľúč
iné produkty na dotaz na dotaz

 

 

 

 

 

 

 

 Aktivácia

Aktivácia je samoobslužný, jednoduchý a rýchly proces pre overenie platnosti licencie produktu, ktorým vás prevedie intuitívny sprievodca aktivácie. V prípade akýchkoľvek problémov s aktiváciou či otázkami ohľadom aktivácie kontaktujte technickej podpory.

Aktivácia sa vykonáva pomocou internetového (prípadne e-mailového) pripojenia, vo väčšine prípadov trvá menej ako minútu. Počas aktivácie sa automaticky overí typ a platnosť licencie produktu na aktivačný server a následne sa táto licencia presunie zo serveru na lokálny počítač zákazníka. Aktivácia je jednorazová, po jej vykonaní je produkt plne licencovaný a nie je potrebné trvalé pripojenie k sieti či opakovaná aktivácia pri opakovanom spustení produktu.

Aktivácia sa vykonáva pri prvom spustení produktu po jeho inštalácii na počítači, systém si aktiváciu automaticky vyžiada. Aktivovaná licencia je potom viazaná na konkrétny počítač. To znamená, že produkt môže byť spustený len na tom počítači, na ktorom bol aktivovaný. Aktivovanú licenciu nie je možné priamo preniesť na iný počítač, je nutné najprv vykonať prevod aktivácie naspäť na aktivačný server.

Kedy je bezpodmienečne nutné prevedenie aktivácie naspäť na aktivačný server:

  • pred odinštalovaním produktu z počítača
  • pred zmenou sériového čísla produktu
  • pred výmenou počítača za nový
  • pred výmenou pevného disku, procesoru alebo ďalších dôležitých súčiastok počítača
  • pred sformovaním pevného disku
  • pred reinštalovaním alebo obnovením operačného systému

Prevedená aktivácia sa vykonáva v danom produktu v menu  Nápověda > Převést licence.

Pomocou aktivácie sa v správcovi licencií overuje i platnosť sieťových licencií (SNL). Systém si aktiváciu sieťovej licencie opäť vyžiada automaticky po jeho nainštalovaní. Prevedenie aktivácie sieťovej licencie sa vykonáva tiež priamo v správcovi licencií (Správa serveru – Informácie o licencii – Upraviť)

Licenčný súbor

Po získaní licenčného súboru, jeho použitie a sprevádzkovanie licencie kontaktujte technickú podporu.

hasp dongleHardwarový kľuč

Hardvérový kľúč (dongle) dostanete ako súčasť dodávky softwaru (produktu). Hardvérové kľúče sú USB zariadenie malých fyzických rozmerov (s výnimkou veľmi starých licencií, kde sa používa kľúč na paralelný port), prostredníctvom ktorých sa produkt licencuje. Pre pomoc so spustením a správou kľúča kontaktujte technickú podporu.


";