Hromadné školenie SOLIDWORKS a SolidCAM mesiace 10,11 a 12/2022

Vážení užívatelia a záujemcovia o SOLIDWORKS a SolidCAM,

spoločnosť Schier Technik Slovakia s.r.o. po dlhšej prestávke pre vás pripravila ďalšiu sériu hromadných školení v softvéroch SOLIDWORKS a SolidCAM.

Maximálny počet účastníkov na školení je 6.

Ak bude počet účastníkov nižší ako 3 bude školenie prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie TeamViewer (neplatí pre školenia SolidCAM).

Cena kurzu je 100 Eur bez DPH na osobu na deň.

Školenia budú prebiehať v sídle firmy Schier Technik v čase od 9:00 do 15:30 hod.


Obsahová náplň školení:

Plechové diely a zvárané konštrukcie

- 11.10.2022

 • Modelovanie plechov
 • Tvarové nástroje a doplnkové plechové prvky
 • Viac-telové plechové diely
 • Tvorba 3D skice
 • Vkladanie profilov
 • Práca s profilmi

REGISTROVAŤ SA


 

Plochy a formy

- 25.10.2022

 • Plochy a hybridné modelovanie
 • Oprava a editácia importovanej geometrie
 • Pokročilé plošné modelovanie
 • Jadro a dutina
 • Deliaca čiara a uzatváracie povrchy

REGISTROVAŤ SA


 

Veľké zostavy a tipy a triky

- 26.10.2022

 • Hardware a operačný systém
 • Štruktúra riešenia zostavy
 • Zjednodušená geometria
 • Zjednodušené načítanie
 • Technológia Speedpak
 • Režim detailovanie
 • Tipy a triky v skici, dieloch, zostavách a výkresoch

REGISTROVAŤ SA


 

Simulácie

- 02.11.2022

 • Proces analýzy
 • Sieťovanie
 • Zostavy s kontaktmi
 • Škrupinová sieť, nosníkové elementy, kombinovaná sieť

REGISTROVAŤ SA

 

 

Základné školenie SolidCAM -2,5D frézovanie

- 08.a 09.11.2022
- 29. a 30.11.2022
 

Prvý deň

 • Základné nastavenie systému SolidCAM
 • Definícia SolidCAM projektu
 • Definícia nulového bodu
 • Definícia polotovaru
 • Definícia obrobku
 • Definícia geometrie
 • Stratégia čelného frézovania
 • Stratégia kapsovania

Druhý deň

 • Stratégia kapsovania pomocou obrábania zbytkového materiálu
 • Stratégia kontúra
 • Vŕtanie
 • Závitovanie
 • Sady cyklov nástrojov
 • Tvorba a používanie šablón

REGISTROVAŤ SA / 8.-9.11.2022

REGISTROVAŤ SA / 29.-30.11.2022


 

Základné školenie SolidCAM - 3D frézovanie

- 15.11.2022 
- 01.12.2022

 

 • 3D stratégie HSR /hrubovacie/
 • 3D stratégie HSM /dokončovacie/

REGISTROVAŤ SA / 15.11.2022

REGISTROVAŤ SA / 01.12.2022


 

Základné školenie SOLIDWORKS
- 23. až 25.11.2022
 

Prvý deň

 • Všeobecne o SOLIDWORKS
 • Nový diel, zostava, výkres – východzie šablóny a vlastné šablóny
 • Vlastné nastavenia – klávesové skratky, gestá myši, nastavenia systému a prostredia, doplnkové moduly
 • Možnosti – možnosti systému a vlastnosti dokumentu
 • Založenie 2D skice, vzťahy
 • Skicovacie nástroje

Druhý deň

 • Pridanie a odobranie vysunutím a rotáciou
 • Referenčná geometria a krivky
 • Sprievodca dierami
 • Pridanie a odobranie ťahaním po krivke
 • Pridanie a odobranie spájaním profilov
 • Vkladanie jednotlivých dielov do zostavy
 • Väzby medzi jednotlivými dielmi

Tretí deň

 • Tvorba dielov v kontexte zostavy
 • Stavy zobrazenia, okno zobrazení
 • Rozložený pohľad
 • Vlastnosti dokumentov, formáty listov
 • Vloženie pohľadov, vloženie popisov modelov
 • Rezy, odobratý rez, lokálny rez, rozvinutý rez
 • Detailný pohľad, prerušený pohľad, orezaný pohľad
 • Popisy, tabuľky, kusovník

REGISTROVAŤ SA


 

Direct editing + rovnice + konfigurácie

- 02.12.2022

 • Práca s objemovými telami – rozdelenie, presunutie, kombinovanie
 • Rovnice
 • Konfigurácie

REGISTROVAŤ SA