Základné školenie SOLIDWORKS

Vážení užívatelia a záujemcovia o SOLIDWORKS a SolidCAM,

spoločnosť Schier Technik Slovakia s.r.o. po dlhšej prestávke pre vás pripravila ďalšiu sériu hromadných školení v softvéroch SOLIDWORKS a SolidCAM.

Maximálny počet účastníkov na školení je 6.

Ak bude počet účastníkov nižší ako 3 bude školenie prebiehať online formou prostredníctvom aplikácie TeamViewer (neplatí pre školenia SolidCAM).

Cena kurzu je 100 Eur bez DPH na osobu na deň.

Školenia budú prebiehať v sídle firmy Schier Technik v čase od 9:00 do 15:30 hod.

Obsahová náplň školení:
 

Prvý deň

 • Všeobecne o SOLIDWORKS
 • Nový diel, zostava, výkres – východzie šablóny a vlastné šablóny
 • Vlastné nastavenia – klávesové skratky, gestá myši, nastavenia systému a prostredia, doplnkové moduly
 • Možnosti – možnosti systému a vlastnosti dokumentu
 • Založenie 2D skice, vzťahy
 • Skicovacie nástroje

Druhý deň

 • Pridanie a odobranie vysunutím a rotáciou
 • Referenčná geometria a krivky
 • Sprievodca dierami
 • Pridanie a odobranie ťahaním po krivke
 • Pridanie a odobranie spájaním profilov
 • Vkladanie jednotlivých dielov do zostavy
 • Väzby medzi jednotlivými dielmi

Tretí deň

 • Tvorba dielov v kontexte zostavy
 • Stavy zobrazenia, okno zobrazení
 • Rozložený pohľad
 • Vlastnosti dokumentov, formáty listov
 • Vloženie pohľadov, vloženie popisov modelov
 • Rezy, odobratý rez, lokálny rez, rozvinutý rez
 • Detailný pohľad, prerušený pohľad, orezaný pohľad
 • Popisy, tabuľky, kusovník

 

Účastníci
Fakturačné údaje
Kontaktné údaje