Zmena licencovania programu DraftSight!

Mnohí z Vás používajú zdarma program DraftSight pre editáciu DWG a DXF súborov. Týchto zákazníkov by sme radi upozornili na novú zmenu licencovania.

DraftSight je momentálne v piatich verziách: Standard, Professional, Premium - licencia sa prenajíma na dobu jedného roka, a DraftSight ENTERPRISE, ENTERPRISE PLUS - licencia sa kupuje aj so servisom na jeden rok.
Pre bližšie informácie kontaktujte naše obchodné oddelenie na: info@schiertechnik.sk.