Webinár SOLIDWORKS Plastics

Jednou z najviac používaných metód výroby plastových dielov je vstrekovanie. Tento proces sa nemôže obísť bez výpočtov, analýz a simulácií. Aby sa všetko podarilo "na prvýkrát", na to slúži program SOLIDWORKS Plastics.

O jeho výhodách a možnostiach porozpráva Miloš Hrazdíra z DS SOLIDWORKS v piatok 26. 5. 2017 od 10:00.

webinar plastics

Registrácia:

Webinár je zadarmo po registrácii.