Súťaž v modelovaní 3D SOLIDWORKS

Dňa 12. mája 2022 firma Schier Technik Slovakia, s.r.o. zorganizovala v spolupráci so Strednou priemyselnou školou technickou v Trnave 6. ročník celodennej súťaže „3D modelovanie SOLIDWORKS“ určenú pre stredné školy. Prvýkrát takúto súťaž firma uskutočnila v roku 2015. V rokoch 2020 a 2021 sa nekonala vzhľadom na pandemické opatrenia.

Teraz po dvojročnej prestávke sme boli nesmierne potešení počtom prihlásených škôl. Aj napriek prestávke počet súťažiacich bol vyšší ako v roku 2019. Firma Schier Technik spolupracuje so 41 strednými školami a 15 vysokými školami. Súťaže sa zúčastnilo 18 stredných škôl. Celkový počet 64 tvorilo 43 študentov a 21 pedagógov.

Pre pedagógov boli pripravené prednášky zo SOLIDWORKSu a SolidCAMu. Po prednáškach si pedagógovia mohli prezrieť laboratória Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave, ktorá bola spoluorganizátorom. Poobedňajší program bol venovaný spolupráci Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave s MtF v Trnave a študentským projektom zo strednej školy, ktorí získali už nie jedno pekné umiestnenie v súťažiach študentských prác.

Študenti kreslili diel v SOLIDWORKSe podľa zadaného výkresu. Na jeho vymodelovanie mali čas 90 minút. Na prvom mieste sa umiestnil Marek Ivanič zo Súkromnej strednej odbornej školy technickej, Žiar nad Hronom, ktorý zvládol zadanie za 1 hodinu aj 4 minúty. Na druhom mieste skončil Jakub Polák zo Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave a tretie miesto patrilo Patrikovi Bartošovi zo Spojenej školy v Detve.

Neoddeliteľnou súčasťou akcie sú aj sponzori. Veľmi pekné poďakovanie patrí firme 3Dconnexion, ktorá venovala prvé tri ceny, a to Space Mouse Pro, Space Mouse Compact a CadMouse Pro a Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave, ktorá bola spoluorganizátorom.

Verím, že sme strávili spolu príjemný deň a tešíme sa o rok na stretnutie s Vami.

Schier Technik Slovakia, s.r.o.