Súťaž v modelovaní 3D SOLIDWORKS

Súťaže sa zúčastnilo 21 stredných škôl. Celkový počet 66 tvorilo 44 študentov a 22 pedagógov.

Pre pedagógov boli pripravené zaujímavé prednášky zo SOLIDWORKSu a SolidCAMu. Po prednáškach si pedagógovia mohli prezrieť laboratória Strednej priemyselnej školy technickej v Trnave.

Poobedňajší program bol venovaný študentským projektom zo SOŠ strojníckej Bánovce nad Bebravou a SPŠ technickej Trnava, ktorí získali už niekoľko pekných umiestnení v súťažiach študentských prác. Čerešničkou na torte bola prednáška p. assoc. prof. Ing. Ján Kráľ, PhD. zo Strojníckej fakulty TU v Košiciach, kde sa mohli študenti dozvedieť niečo viac o tejto univerzite.

Základným obsahom súťaže bolo 3D modelovanie dielu podľa zadaného výkresu.

Poradie na prvých troch miestach:
1. miesto - Mário Valo, Stredná priemyselná škola technická - Trnava
2. miesto – Matej Nachtnebel, Stredná priemyselná škola elektrotechnická - Bratislava
3. miesto - Adam Anthony Eliáš, Stredná priemyselná škola technická – Trnava

Chceli by sme sa poďakovať spoluorganizátorovi súťaže - Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave a sponzorovi súťaže firme 3DConnexion, ktorá venovala do súťaže 1. cenu 3D myš SpaceMouse Wireless.


Verím, že sme spolu strávili príjemný deň a tešíme sa o rok na stretnutie s Vami. Schier Technik Slovakia, s.r.o.