Súťaž v 3D modelovaní SOLIDWORKS

Dňa 9.5. 2024 sa uskutočnila ako každý rok Súťaž v 3D modelovaní SOLIDWORKS.

Súťaže sa zúčastnilo 25 stredných škôl. Celkový počet 85 tvorilo 59 študentov a 26 pedagógov.

Pre pedagógov boli pripravené zaujímavé prednášky zo SOLIDWORKSu a SolidCAMu. Prednášku nová cenová politika SOLIDCAM a certifikácia SOLIDCAM odprezentoval Global EDU manažér pre SOLIDCAM Michal Ševčík. 

Poobedňajší program bol venovaný študentským projektom zo SPŠ technickej Trnava, ktorí získali už niekoľko pekných umiestnení v súťažiach študentských prác. Program sme obohatili o prednášku p. doc. Ing. Peter Križan, PhD. z STU Bratislava, kde sa mohli študenti dozvedieť niečo viac o tejto univerzite.

Základným obsahom súťaže bolo 3D modelovanie dielu podľa zadaného výkresu.

Poradie na prvých troch miestach:

1. miesto - Štefan Bandžuch, Stredná priemyselná škola technická - Spišská Nová Ves

2. miesto – Damián Karak, SOŠ Strojnícka - Bánovce nad Bebravou

3. miesto - Eduard Pikna, SOŠ Strojnícka - Bánovce nad Bebravou

Tento rok každý súťažiaci študent dostal ako darček 3D model súčiastky vytlačený na 3D tlačiarni.

Chceli by sme sa poďakovať spoluorganizátorovi súťaže - Strednej priemyselnej škole technickej v Trnave a sponzorovi súťaže firme 3DConnexion, ktorá venovala do súťaže 1. cenu 3D myš SpaceMouse Wireless.

Verím, že sme spolu strávili príjemný deň a tešíme sa o rok na stretnutie s Vami. Schier Technik Slovakia, s.r.o.