SOLIDWORKS World 2014 – San Diego

Dňa 26.1.-29.1.2014 sa konala v San Diegu konferencia SOLIDWORKS World 2014. Tohto podujatia sa zúčastnili aj naši kolegovia Radoslav Zavřel, Kornel Ninis a Michal Steklý.

Na konferencii  bola predstavená nová verzia SOLIDWORKS 2015 a boli ohlásené 2 nové produkty - SOLIDWORKS Inspection a SOLIDWORKS Mechanical Conceptual.

Posledný deň konferencie bol vyhodnotený 15.ročník súťaže Modelmania, ktorej úlohou je čo najrýchlejšie vymodelovať súčiastku, potom ju podrobiť  zmene a analýze. Tejto súťaže sa zúčastnilo takmer 200 súťažiacich z celého sveta. V súťaži zažiaril Radoslav Zavřel, náš technik a konateľ spoločnosti, ktorý vybojoval 2. miesto v kategórií resellerov.

Radoslav Zavřel  (druhý zľava)

Naša materská spoločnosť SolidVision získala na tohtoročnom SOLIDWORKS World 2014 v San Diegu dve ocenenia z rúk Bertranda Sicota (CEO DS SOLIDWORKS) a Kena Claytona (Vice President DS SOLIDWORKS).

Hynek Horák, riaditeľ spoločnosti, prevzal cenu pre Top resellerov z Central EMEA za Subscription Recapture.

Hynek Horák (druhý zľava)

Osobné ocenenie dostal Rostislav Hanák, obchodný riaditeľ SolidVision, za viac ako 500 predaných licencií v jeho obchodníckej kariére.