Školenie noviniek SOLIDWORKS 2019

Vážení zákazníci,

spoločnosť Schier Technik Slovakia s.r.o. pre vás pripravila sériu školení noviniek SOLIDWORKS 2019.Zaregistrujte sa a dozviete sa, čo Vám ponúka najnovšia produktová rada SOLIDWORKS 2019. Pracujte s novou produktovou radou rýchlejšie a efektívnejšie. Zlepšite svoj dizajn a zvýšte produktivitu. 

Pozvánku na školenie  si môžete stiahnuť tu

Osnova školenia noviniek SOLIDWORKS 2019:

Užívateľské rozhranie 

    • Vylepšenie drobečkovej navigácie
    • Prispôsobenie záložiek na paneli úloh
    • Vylepšenie náhľadu minimalizovaných dokumentov
    • Prístupnosť z klávesnice 
    • Popisy pre spoluprácu 
    • Nástroj Změřit 
    • Microsoft Surface Dial v SOLIDWORKS 
    • Dialógové okno Otevřít 
    • Otváranie konfigurácií dielu v režime Zběžně zobrazit 
    • Vylepšenie naposledy otvorených dokumentov
    • Interakcia pretiahnutia rolety 
    • Spätná väzba stavu 
    • Režim dotykového ovládania 

    Základy SOLIDWORKS

       • Aplikačné programové rozhranie
       • Zmeny možností systému a vlastností dokumentov 
       • Určenie východiskovej zložky pre uloženie

       Inštalácia

       • Rýchlejšie sťahovanie

       Správa systému

          • Admin Portal 
          • Porovnávanie geometrie v nástroji Upgrade Assistant 
          • Vylepšený výkon funkcie Pack and Go 
          • Vylepšené zachytávanie problému v SOLIDWORKS Rx 
          • Jazykové mutácie pre nástroj Správce nastavení 

          Zostavy

             • Vymedzovací rámček v zostavách 
             • Správca Property Manager vymedzovacieho rámčeku 
             • Okno Náhľad súčasti 
             • Kozmetické závity 
             • Property Manager Defeature – Obrys 
             • Defeature – Definovanie skupín 
             • Rozložené pohľady 
             • Vonkajšie odkazy 
             • Preskúmanie veľkého návrhu 
             • Zjednodušený režim 
             • Väzby 
             • Pole 
             • Vyhodnotenie výkonnosti 
             • Uloženie zostavy vo formáte dielu 
             • Vybrať identické súčasti 
             • Treehouse 
             • Varovanie pri vkladaní zložitých súčastí

             Detailovanie a výkresy

                • Automatická aktualizácia pohľadu a výnimky
                • Konfigurovanie kót a tolerancií
                • Zobrazenie posuvníkov
                • Ukazovateľ priebehu otvárania výkresu
                • Symboly úpravy tolerancie ISO
                • Vylepšenie výkonu – Detailovanie a výkresy
                • Odobraté rezy
                • Tabuľky: 
                • zmena hrúbky ohraničenia bunky,
                • užívateľské vlastnosti v zjednodušených kusovníkoch,
                • prispôsobenie záhlavia stĺpca množstva v kusovníkoch,
                • značky tabuľky dier ( predpony, čísla, poradie)
                • zahrnutie miniatúr do kusovníkov exportovaných do aplikácie Microsoft Excel

                eDrawings

                   • Konfigurácia v dieloch SOLIDWORKS
                   • Konfigurácia v zostavách SOLIDWORKS
                   • Funkčnosť aplikácie eDrawings
                   • Funkcia aplikácie eDrawings Professional
                   • Perspektívne pohľady
                   • Používanie okolitej oklúzie
                   • Uložiť ako Web HTML
                   • Podporované typy súborov v aplikácii eDrawings

                     Zobrazenie modelu

                     • Typy výstupných súborov animácie
                     • Vylepšenie výkonnosti zobrazenia modelu
                     • Vylepšenie výkonu vykresľovania
                     • Transformácia textových vzhľadov s nástrojom 3D textúra

                     Diely a prvky

                       • Vymedzovacie rámčeky
                       • Vylepšenie kozmetických závitov
                       • Vytváranie čiastočných zrazení a zaoblení
                       • Odstránenie dier z povrchu
                       • Aplikácia FeatureWorks zachováva odkazy v pohľade na výkrese
                       • Vloženie dielu so špecifickou konfiguráciou
                       • Telá siete BREP
                       • Určenie tolerancie pre diery vytvorené Sprievodcom dierami
                       • Miniatúrny náhľad blokov v Knižnici návrhov SOLIDWORKS
                       • Používanie detekcie kolízií vo viactelových dieloch

                       Plechové diely

                       • Prepojenie materiálu a parametrov plechu
                       • Jazýček a drážka

                        Skicovanie

                          • Úprava obecných splajnov
                          • Property Manager Obecný splajn
                          • Geodetické entity
                          • Vylepšenie skíc vytváraných nástrojom Pero
                          • Vylepšenie premietnutých kriviek
                          • Nástroj pre odrezanie
                          • Vylepšenie orezania entít

                          Zvary

                             • Konfigurovanie tabuliek prierezu
                             • Konštrukčný systém

                             Pre registráciu si kliknite na príslušné školenie v tabuľke nižšie.

                             termín deň
                             mesto názov školenia
                             15.02.2019
                             Piatok Trenčín
                             školenie noviniek SOLIDWORKS 2019
                             18.02.2019
                             Pondelok Trenčín školenie noviniek SOLIDWORKS 2019
                             25.02.2019
                             Pondelok
                             Trenčín školenie noviniek SOLIDWORKS 2019
                             01.03.2019 Piatok
                             Trenčín
                             školenie noviniek SOLIDWORKS 2019