Seminár SOLIDWORKS Premium 2014

Dňa 17.10.2013 sa ako každý rok uskutočnil seminár pre zákazníkov spoločnosti Schier Technik Slovakia s.r.o. zameraný na prezentáciu nových verzií produktov SOLIDWORKS. 

IMAG0224

Celodenná akcia obsahovala prezentáciu nových funkcií SOLIDWORKS Premium 2014. 

  • Priemyselný dizajn
  • Konštrukcia
  • Zostava a grafika
  • Výkres

Portfólio produktov dopĺňali živé prezentácie:

IMAG0214

Na Seminári sa zúčastnili naši zákazníci z 32 firiem. Do našej súťaže o konštrukčné riešenie roka KRR 2013 bolo prihlásených tento rok 8 projektov: 1. miesto získal p. Juřík z firmy Agama, a.s., na 2. mieste sa umiestnil p. Schiller z EVPÚ, a.s., Nová Dubnica a tretiu cenu dostal p. Géci z Virtual Reality Media a.s. z Trenčína.

Touto cestou by sme sa chceli srdečne poďakovať všetkým zúčastneným.