Seminár - DIGITÁLNE VÝZVY V OBRÁBANÍ

V dňoch 23.-24.11.2022 sa konal na Strojníckej fakulte v Košiciach odborný seminár zameraný na technológie trieskového obrábania a digitalizáciu výroby. Naša spoločnosť sa tiež zúčastnila tejto akcie. Účastníci si mohli pozrieť prezentáciu SOLIDWORKS, SOLIDCAM a iMachining.