Pred upgradom na SOLIDWORKS 2024 deaktivujte predchádzajúcu verziu

Pri inštalácii najnovšej verzie SOLIDWORKS 2024 môže nastať situácia, keď aktivačný sprievodca nerozpozná existujúcu aktiváciu súčasnej nainštalovanej verzie a automaticky aktivuje novú verziu s chybovým hlásením „Aktuální identifikátor počítače neodpovídá dříve používanému identifikátoru“ alebo „Překročen počet aktivací“ . Poradíme vám, ako tomu predísť.Na vine je v tomto prípade nová verzia aktivačného sprievodcu FlexNet 11.19.2, ktorú vyvíja spoločnosť Flexera. Aby ste tomuto možnému problému predišli odporúča firma Schier Technik pred inštaláciou SOLIDWORKS 2024 vykonať najskôr deaktiváciu predchádzajúcej verzie SOLIDWORKS podľa nasledujúceho postupu:

  1. Spustite aktuálne nainštalovaný SOLIDWORKS (2023, 2022 alebo starší).
  2. V SOLIDWORKS prejdite na položku Nápověda > Licence > Deaktivovat.


     
  3. Až potom nainštalujte SOLIDWORKS 2024 a aktivujte ho – takto prevedená aktivácia sprevádzkuje ako SOLIDWORKS 2024, tak aj všetky predchádzajúce nainštalované verzie SOLIDWORKS.

Toto odporúčanie platí aj pre sieťové licencie, ktorých deaktiváciu vykonáte v správcovi licencií SolidNetWork License Manager Server na záložke Správa serveru > Upravit > Přesunout licence.Ak si chcete overiť, že sú vaše aktuálne aktivácie v poriadku, môžete to pri samostatných licenciách vykonať jednoducho reaktiváciou najnovšej verzie SOLIDWORKS, ktorú máte v počítači nainštalovanú (v SOLIDWORKS v záložke Nápověda > Licence > Aktivovat). Pri sieťových licenciách reaktiváciu vykonáte opäť v správcovi licencií (na záložke Správa serveru > Upravit > Aktivovat licence).

V prípade problémov s aktiváciou môžete kontaktovať našu technickú podporu.