Novinky SOLIDWORKS 2021

Dňa 07.10.2020 firma Dassault Systemes predstavila už 29. verziu najúspešnejšieho strojárenského 3D CAD softvéru SOLIDWORKS. V článku Vám priblížime TOP 10 noviniek vo verzii SOLIDWORKS 2021, ktoré boli pridané tak, aby rozšírili  funkcionalitu a zjednodušili Vaše pracovné postupy.

Vylepšenie režimu detailovania výkresov

1. S týmto režimom ste sa mohli prvýkrát stretnúť vo verzii SOLIDWORKS 2020. Prostredníctvom tohto režimu môžete otvoriť masívny výkres v priebehu niekoľkých sekúnd, pričom nejde len o prezeranie výkresu. Model sa nenačíta, ale pohľady výkresov sú neporušené a nedochádza k strate detailov. Vo verzii 2021 je vylepšeným výkonom dosiahnuté rýchlejšie vytváranie výkresov, pridávanie popisov dier, upravovanie kót a pridávanie pohľadov, akými sú Detail, Prerušenie a Orezanie.
Vylepšenia v rámci zostáv privítajú všetci, ktorí trávia svoj čas tvorbou a prácou v rámci návrhov zostáv. Nové nástroje Vám umožnia ľahšie zostaviť, kopírovať a analyzovať Vaše zostavy. 

1


2. Ak poznáte funkciu Defeature, ktorá je od verzie 2019,  tak v rámci nej môžete využiť metódu zjednodušenia Obrys. Jej prostredníctvom viete vytvoriť zjednodušenú zostavu a následne z nej vytvoriť konfiguráciu. Prepínanie medzi zjednodušenou konfiguráciou a plným modelom viete bez problémov vykonávať v zostave. 

2


3. Po realizácii detekcie kolízie viete tieto presahy vyexportovať do Excelu, pričom máme možnosť nasnímania každej kolízie. Dostanete tak veľmi pekný, úhľadný a prehľadný zoznam aj s pohľadmi.  

3

4. Od tejto verzie viete urobiť v rámci plechových dielov lem z hrany na nelineárnej hrane. Pri takomto leme viete nastaviť aj potrebný uhol a dĺžku. Samozrejmosťou je, že rozvinutý tvar je bez problémov realizovateľný. 

4

5. 3D tlačiarne nachádzajú stále širšie uplatnenie, či už v praxi alebo aj v súkromí. Formát súboru 3MF ponúka rozšírené možnosti pre prenos vlastností, farieb aj textúry.

5

6. V záložke Oceľových konštrukcií môžeme nájsť novinku týkajúcu sa úpravy zarovnania okrajových spojov. Táto funkcia vzájomne zrezáva dva profily rôznych rozmerov tak, aby vzájomne lícovali po orezaní. Čiže jednoducho prepočíta uhol, aby tieto profily pekne spolu zapadli. 

6 

7. So SOLIDWORKSom 2021 už nemusíte hľadať dokonalú rovnováhu medzi používateľským rozhraním a prístupom k potrebným nástrojom. Pomocou nových vylepšení si jednoducho prispôsobíte svoj pracovný priestor, aby ste sa mohli sústrediť na svoje modelovanie. Viete si upraviť panel Rýchleho prístupu alebo zbaliť panel CommandManager využitím príkazov v ponuke.

7

8. Medzi ďalšími novinkami môžeme spomenúť aj zlepšený grafický výkon pri plnom využívaní Vašej certifikovanej grafickej karty. 

8

9. SOLIDWORKS Simulation 2021 proces analýzy zjednodušuje a je flexibilnejší. Diagnostika siete  identifikuje, izoluje a vyzýva na opravu nekvalitných prvkov. Ďalej je vylepšená konvergencia prostredníctvom stabilizácie kontaktov. 

9

10. SOLIDWORKS PDM 2021 Vám umožňuje preskúmať a zdokumentovať odkazy pomocou veľmi požadovaného zobrazenia Treehouse pre obsah a kde sa používa. Jednou z najlepších funkcií softvéru SOLIDWORKS PDM je už dlho integrácia s programom Windows Explorer. V roku 2021 je podpora najnovších prvkov Windows 10, ako je rozhranie Ribbon, ešte lepšia.

10

Stále viac ukazuje skutočnosť, že budúcnosť dizajnu je v spolupráci. A preto sa častejšie skloňuje slovíčko 3DEXPERIENCE. Vylepšenia v SOLIDWORKSe a využitie aplikácie 3DEXPERIENCE Vám zabezpečia digitalizáciu Vašich vývojových procesov a budú Vašou posilou v budúcnosti. Cloudová platforma poskytuje prístup k rastúcemu portfóliu riešení, ktoré bezproblémovo pracujú.