Nové produkty a verzie - SOLIDWORKS 2014

SOLIDWORKS 2014

Najnovšia verzia produktu SOLIDWORKS bola predstavená 19. septembra 2013. Tisková zpráva
SOLIDWORKS 2014 je od 7.10.2013 k dispozícii na stiahnutie zákaznickém portálu společnosti SOLIDWORKS.

solidworks 2014

Nejdůležitější novinky v SOLIDWORKS 2014

Zostavy

Rozložené pohľady rotáciou či uhlovým posunom
Zamedzenie rotácie u sústrednej väzby
Vytváranie väzieb z kontextového panela
Pole súčasti riadené skicou / krivkou
Väzby (väzby drážky, väzby v kontextovom paneli,zobrazenie väzieb a ďalšie) 

Výkresy a detailovanie

Lepšia správa neaktuálnych pohľadov
Plošné tela v pohľade rezov
Nahradenie modelov v pohľade výkresu 

Enterprise PDM

Vylepšená správa stĺpcov v stromovej štruktúre
Informácie o použitej verzii súboru v zostave vporovnaní s najnovšou verziou v úschovni

Užívateľské prostredie

Výber lasom
Konfigurovateľné rovnice
Vylepšený pohľadový rez modelom
Nové pracovné prostredie SOLIDWORKS
Proporcionálna zmena veľkosti skice

Diely a prvky

Beziérov splajn
Kuželosečkové zaoblenie
Vytváranie drážok sprievodcom dierami

Simulácie 

Slnečné štúdie
Importovanie výsledkov zo SOLIDWORKS Plastics
Nový riešič podporujúci viac jadier CPU

Plechové diely

Výstuha plechového dielu
Nové odľahčenie rohov
Ohýbané plechové spojenie profilov 

 

Odkazy a informace o SOLIDWORKS 2014