Naša spoločnosť podpísala memorandum o spolupráci s SPU Nitra

SPU v Nitre 26. júna uzatvorila zmluvu o spolupráci s firmou Schier Technik Slovakia, s.r.o. a Muehlbauer Technologies, s.r.o.. 

Memorandum za univerzitu podpísal rektor Dr.h.c. prof. Ing. Peter Bielik, PhD., za Schier Technik Slovakia konateľ spoločnosti Ing. Radoslav Zavřel, za Muehlbauer Technologies konateľ spoločnosti  Ladislav  Paškrta. Prítomní boli aj zástupcovia Technickej fakulty SPU v Nitre - dekan prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD., a zástupca Katedry konštruovania strojov doc. Ing. Milan Kadnár, PhD., ako aj ďalší zástupcovia firiem - Ing. Michal Adamik, PhD., projektový manažér a zodpovedný školiteľ pre vysokoškolské štúdium,  Muehlbauer Technologies  a Ing. Zdeněk Bašta, zástupca Dassault Systemes pre východnú Európu.

Ako sa v memorande o spolupráci uvádza, Schier Technik Slovakia, ako autorizovaný predajca Dassault Systemes na území Slovenskej republiky, poskytne softvérové licencie  3D CAD systému SOLIDWORKS a učebné materiály, pedagogickým pracovníkom školenie pre používanie a prácu s uvedeným systémom, ako aj konzultácie k prípadným softvérovým problémom. 

Muehlbauer Technologies bude podporovať výučbu 3D CAD systému SOLIDWORKS v rámci vybraných predmetov Technickej fakulty SPU, poskytne podporu pracovníkom TF pri výučbe a práci s uvedeným systémom  a bude spolupracovať so študentmi fakulty pri riešení záverečných prác, ktorých realizácia si vyžaduje prácu v 3D CAD systéme SOLIDWORKS. 

Obe spoločnosti  budú propagovať a podporovať Technickú fakultu ako partnera v oblasti vzdelávania a vedeckovýskumnej činnosti.

TF sa okrem iného zaviazala zabezpečiť výučbu uvedeného systému v rámci vybraných predmetov, efektívne využívať všetky poskytnuté softvérové prostriedky na študijné účely v súlade s licenčnými podmienkami a propagovať  obe firmy ako svojich partnerov.

DSC_0569

DSC_0575