EDU konferencia pre školy

Dňa 18.10.2022 sa v kongresovom centre Facility System Hub v Trenčíne uskutočnila EDU konferencia pre školy. Konferencie sa zúčastnilo 16 stredných a vysokých škôl z celého Slovenska.

Celodenná akcia obsahovala prezentácie:

  • SOLIDWORKS – impulz pre tvoju kariéru (doc. Ing. Ján Kráľ, PhD. - Technická univerzita v Košiciach)
  • Novinky SOLIDWORKS EDU 2022 I. časť (Ing. Lenka Rybičková, PhD.)
  • Využitie SOLIDWORKS a SolidCAM vo výskume (Ing. Zuzana Grešová, PhD. - SOŠ strojnícka Bánovce nad Bebravou)
  • Certifikácia CSWA/CSWP (Ing. Elena Melicherčíková - SPŠ technická Trnava)
  • Študentský projekt (Mário Valo, Matej Urban - SPŠ technická Trnava)
  • 3DEXPERIENCE EDU (Ing. Tomáš Šusta)
  • Novinky SolidCAM EDU 2021 (Michal Sjekel)
  • Novinky SOLIDWORKS EDU 2022 II. časť (Ing. Lenka Rybičková, PhD.)

 

Študenti zo SPŠ technická Trnava - prezentácia Študentský projekt auto:študenti zo SPŠ technická Trnava - prezentácia Študentský projekt auto

Zuzana Grešová - prezentácia Využitie SOLIDWORKS a SolidCAM vo výskume: