EDU konferencia pre školy

Dňa 8.10.2014 sa na SPŠ v Novom Meste nad Váhom uskutočnila EDU konferencia pre školy. Konferencie sa zúčastnilo 19 stredných a vysokých škôl.

Celodenná akcia obsahovala prezentácie:

  • SOLIDWORKS
  • SOLIDWORKS Composer, Electrical 
  • „Čo by mal začínajúci konštruktér vedieť zo školy. Praktické využitie softvéru SOLIDWORS a COMPOSER“
  • Národný projekt 
  • F1 na školách 
  • Prezentácia skeneru
  • SolidCAM + iMachining 
  • „Čo by mal vedieť začínajúci programátor. Praktické využitie softvéru SOLIDWORS a SolidCAM“
  • Vzdelávanie učiteľov, akcie, súťaže

Na záver si študenti a učitelia mohli urobiť exkurziu po škole pod vedením p. zástupkyne riaditeľa školy. 

F1 na školách, SOŠ Handlová

detail formule

Miloš Hrazdíra (zľava) – prezentácia SOLIDWORKS Electrical a Composer, Radoslav Zavřel - prezentácia SOLIDWORKS

ukážka z prezentácie TnUAD