Akreditované vzdelávanie SOLIDWORKS pre učiteľov

Dňa 15.-19.8.2016 sa uskutočnilo vo firme Schier Technik Slovakia s.r.o. akreditované vzdelávanie SOLIDWORKS. Školenia sa zúčastnilo 8 učiteľov zo SOŠ technickej z Prešova.

Vzdelávanie prebiehalo nielen teoretickou formou, ale aj prakticky priamo v prostredí SOLIDWORKS s využitím mnohých cvičných príkladov.

Hlavným cieľom tohto vzdelávania je aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov odborných technických predmetov a majstrov odbornej výchovy, sprostredkovať najnovšie aktuálne informácie z problematiky grafických systémov pre tvorbu  technickej dokumentácie v elektronickej podobe v programe 3D CAD SOLIDWORKS.

Akreditované vzdelávanie bolo ukončené záverečnou prezentáciou zadanej úlohy pred skúšobnou komisiou a účastníkmi tohto vzdelávania.