Akreditované vzdelávanie SolidCAM pre učiteľov

Dňa 23.-27.10.2017 sa uskutočnilo vo firme Schier Technik Slovakia s.r.o. po prvýkrát akreditované vzdelávanie SolidCAM. Školenia sa zúčastnilo 8 učiteľov z rôznych stredných škôl.

Vzdelávanie prebiehalo nielen teoretickou formou, ale aj prakticky priamo v prostredí SolidCAM s využitím mnohých cvičných príkladov.

Hlavným cieľom tohto vzdelávania je aktualizovať, prehĺbiť a rozšíriť profesijné kompetencie učiteľov a majstrov odbornej výchovy, učiteľov technických predmetov, sprostredkovať najnovšie aktuálne informácie z problematiky grafických systémov pre tvorbu  technickej dokumentácie a naprogramovanie dielu pre výrobu v programe SolidCAM.

Akreditované vzdelávanie bolo ukončené záverečnou prezentáciou zadanej úlohy pred skúšobnou komisiou a účastníkmi tohto vzdelávania.