eDrawings Professional

SolidWorks eDrawings je nástroj pre komunikáciu, zdieľanie a prehliadanie 2D i 3D dokumentov, ktorý zásadným spôsobom uľahčuje sprostredkovanie a výmenu dát.

eDrawings Professional je súčasťou SolidWorks Professional a Premium alebo je možné ho zakúpiť samostatne v našom internetovom obchode.

Nástroje a funkcie eDrawings Professional

Poznámkovanie

eDrawings umožňuje ľahko a rýchlo vkladať poznámky, informačné kóty, obrázky a popisy. Pre účely poznámkovania sú k dispozícii základné skicované nástroje priamka, obdĺžnik, splajna, kružnica a oblúk.

Meranie

Hlavným prínosom nadštandardnej verzie je možné meranie rozmerov a vzdialeností u modelov i výkresov. Meranie je z hľadiska bezpečnosti dispozícii len vtedy, ak je povolené pri vytváraní dokumentu eDrawings. Meranie je možné tiež v dokumentoch DWG/DXF a SolidWorks.

Dynamické rezy

V eDrawings Professional je možné vytváranie dynamických rezov dielov a zostáv pomocou základných rovín alebo plôch modelu. Pri tvorbe rezu eDrawings umožňuje zobraziť alebo skryť rovinu, ktorou sa vykonáva rez.

Presúvanie súčiastok

Tento nástroj ignoruje väzby zostavy a umožňuje presúvať súčiastky z cela voľne, podzostavy je možné presúvať ako jeden celok. Každá súčiastka sa môže individuálne vrátiť na svoju pôvodnú pozíciu jednoduchým poklepaním.  Ak chcete vrátiť všetky súčiastky do pôvodnej polohy naraz stačí kliknúť na ikonu “domček“.

Rozložené pohľady

Sú podporované iba u zostáv SolidWorks, ktoré sú publikované ako dokument eDrawings. Publikovaná zostava musí mať vytvorený rozložený pohľad. U zostáv v rozloženom stave je umožnené požívať nástroje pre meranie, rezy atď.

Konfigurácie a stavy zobrazenia

Ak má dokument dielu alebo zostavy viac konfigurácií, môžete pri publikovaní vybrať, ktoré konfigurácie budú uložené do dokumentu eDrawings. Rovnako tak môžete uložiť všetky stavy, aktuálny stav alebo len vybrané stavy zobrazenia.

Fyzikálne vlastnosti

Môžete zobraziť fyzikálne vlastnosti diela alebo zostavy vrátane hmotnosti, objemu či polohy ťažiska. V zostavách sú vlastnosti vypočítané pre kompletnú zostavu, je možné zadať jednotky a presnosť pre výpočet fyzikálnych vlastností.

Pečiatky

Do dokumentu eDrawings je možné pridať informačnú pečiatku, ktorá sa chová ako tradičná pečiatka na papierovom výkrese. Máte možnosť využívať pečiatky eDrawings, zadať umiestnenie adresára obsahujúce pečiatky alebo do existujúceho adresára, v ktorom sú pečiatky eDrawings umiestnené, pridať vlastné súbory (*.jpg, *.bmp, *.tif, *.png, *.gif).

Heslá

Keď publikujete dokumenty eDrawings, môžete z hľadiska bezpečnosti opatriť súbor heslom, ktoré je ďalej vyžadované pri každom otvorení zabezpečeného dokumentu. Heslo je možné pridať k novým, ale i existujúcim dokumentom eDrawings. Ak chránený dokument uložíte pod iným názvom, dôjde tiež k prenosu hesla.


";