Software

DraftSight Premium

DraftSight od spoločnosti Dassault Systemes je výkonný nástroj na tvorbu, editáciu, zdieľanie súborov DWG a DXF súborov. Produkt je postavený na vyspelej technológii a je určený pre konštruktérov a dizajnérov, ktorí využívajú platformy Windows.

Kategória: Software
Cena bez DPH: 575,- €
Cena s DPH: 690,- €
Na sklade

Najvyšší balíček rozširuje 2D funkcionalitu DraftSight Professional o možnosť parametrického kótovania a zadávania geometrických väzieb k načrtnutým entitám (zvislá, vodorovná, sústredná väzba a pod.) DraftSight Premium ako nové ponúka 3D modelovanie pomocou funkcií akými sú napríklad vysunutie, rotácia a ťahanie po krivke, ale aj prvky pre editáciu vytvorených plošných a objemových modelov, polí, zrkadlení, zrazení, zaoblení atď.