SimulationXpress

SimulationXpress predstavuje ľahko použiteľný simulačný nástroj pre overovanie návrhu jednotlivých dielov. S jeho pomocou rýchlo získate informácie o koeficiente bezpečnosti, rozloženia napätia a deformácii v modeli.

Spoznajte SimulationXpress

SimulationXpress je bezplatnou súčasťou každej inštalácie SOLIDWORKS, do ktorého je rovnako ako plnohodnotný Simulation integrovaný.

Zadávanie a spracovanie dát prebieha v prehľadnom sprievodcovi, s jeho pomocou môžete ľahko a rýchlo zadať uchytenie súčiastky, materiál a zaťaženie (sila alebo tlak). Vďaka ukážkam, príkladom a vysvetľovaciemu textu sprievodca uľahčuje správne pochopenie celého procesu simulácie.

Výsledky simulácie sú k dispozícií v niekoľkých sekundách, časová náročnosť je závislá od zložitosti analyzovaného modelu. Pre riešenie simulačnej úlohy sa používa rovnaká technológia ako u SOLIDWORKS Simulation, čo je osvedčený a svetovo uznávaný simulačný nástroj.

 

Výsledky simulácie

  • hodnota najmenšieho nájdeného súčiniteľa bezpečnosti
  • grafické znázornenie kritických oblastí modelu
  • zobrazenie deformovaného tvaru ,vrátane uvedenia mierky deformácie 
  • priebeh redukovaného napätia na modeli s označením miesta s maximálnym a minimálnym napätím 
  • priebeh deformácie modelu s označením miesta s maximálnou a minimálnou deformáciou
  • možnosť vykonať optimalizáciu modelu

Zobrazenie priebehov napätí a deformácií je možné animovať, z výsledkov je možné nechať automaticky vygenerovať správu vo forme HTML alebo môžete výsledky uložiť ako dokument eDrawings.