Webinár SOLIDWORKS Simulation

Konštruktéri overujú pevnosť výrobkov a ich dielov. Neustále si kladú otázky typu, ako dlho odolá diel pôsobenia dynamických síl? Ako presná je statická analýza skutočného namáhania a hlavne ako môžeme ovplyvniť celkovú životnosť výrobku?

Nielen na tieto otázky vám odpovie Miloš Hrazdíra praktickým príkladom s pomocou nástroja SOLIDWORKS Simulation.

Webinár sa koná vo štvrtok 7. apríla od 10:00 do 10:22 hod.

Registrujte sa tu.