EDU konferencia pre školy

Dňa 26.9.2013 sa v Trenčíne uskutočnila EDU konferencia pre školy. Konferencie sa zúčastnilo 33 stredných a vysokých škôl.

Celodenná akcia obsahovala prezentáciu:

Ďalším bodom bola spolupráca a aktivity na českých školách.  Na záver študenti predviedli projekt Formula I, ktorý prebieha celosvetovo.