Individuálne špeciálne školenie SOLIDWORKS

 

Termín: 05. až 09. júna 2023

Od 9:00 do 15:30 hod

Počet osôb: 1
 

Individuálne školenia sú vždy koncipované pre jednotlivca s ohľadom na odborovú orientáciu a špecifické problémy. Rozširujúce témy ako sú plechy, zvárané konštrukcie, plochy, formy, veľké zostavy atď. sú obsahom samostatných špecializovaných školení. Tento blok zahŕňa nasledovné školenia:

 1. deň – práca s plochami ( plošné modelovanie),
 2. deň – plechové diely,
 3. deň – zvárané konštrukcie,
 4. deň – dizajn foriem,
 5. deň – práca so zostavami.

Obsahová náplň jednotlivých dní:

Práca s plochami:

 • Plochy, základy
 • Hybridné modelovanie
 • Oprava a editácia importovanej geometrie
 • Pokročilé plošné modelovanie
 • Zliepanie a záplaty
 • Pokročilé modelovacie techniky

 Plechové diely:

 • Modelovanie plechov
 • Tvarové nástroje
 • Doplnkové plechové prvky
 • Konvertovanie objemu na plech
 • Viac-telové plechové diely

Zvárané konštrukcie:

 • Tvorba 3D skica
 • Vkladanie profilov
 • Vkladanie zvarov
 • Výkresy zvarencov
 • Práca s profilmi

Dizajn foriem:

 • Jadro a dutina
 • Delenie
 • Import a oprava geometrie
 • Deliaca čiara a uzatváracie povrchy
 • Použitie plôch
 • Znovu použitie dát
 • Alternatívne metódy

 

Práca so zostavami:

 • Hardware
 • Operačný systém
 • Nastavenie SOLIDWORKS
 • Štruktúra riešenia zostavy
 • Zjednodušená geometria
 • Zjednodušené načítanie
 • Technológia Speedpak
 • Ďalšie nástroje a postupy
Ľutujeme, termín je už obsadený