SOLIDWORKS 2022

Dassault Systemes predstavuje už 30. verziu najúspešnejšieho strojárenského 3D CAD softvéru SOLIDWORKS. V článku Vám priblížime TOP 10 noviniek vo verzii SOLIDWORKS 2022, ktoré boli pridané tak, aby rozšírili  funkcionalitu a zjednodušili Vaše pracovné postupy.

1. Výkon a efektivita pri práci so zostavami

 • Otváranie, zatváranie a ukladanie zostáv prebieha vďaka vylepšenému výkonu týchto funkcií rýchlejšie.
 • Rýchlejšie otváranie podzostáv v režime Prehliadania veľkých návrhov. Ak je zostava otvorená v režime Prehliadania veľkých návrhov môžete otvoriť podzostavu v režime Prehliadania veľkých návrhov alebo vo Vyriešenom režime.

 

2. Rozšírené použitie režimu detailovania

 • Režim detailovania je použiteľný pre všetky výkresy bez ohľadu na to, v akej verzii SOLIDWORKS boli uložené alebo boli uložené v režime detailovania.
 • Výkresy v režime detailovania môžete otvárať priamo zo zostavy v režime Prehliadania veľkých návrhov.

 

3. Hybridné modelovanie

 • Môžete vytvoriť hybridné objemové alebo povrchové teleso, ktoré obsahuje geometriu siete BREP ale aj štandardnú geometriu BREP.
 • Spojenie výhod dát sietí s presnosťou a parametrickými funkciami objemového modelovania.

 

4. Vylepšenie v oblasti modelovania dielov

 • Jednoduché vytváranie závrtných skrutiek s vonkajším závitom pomocou Sprievodcu závrtnými skrutkami.
 • Možnosť vytvárania zrazení na obidvoch stranách deliacich kriviek naraz.
 • Zrkadlenie geometrie v dvoch rovinách naraz bez nutnosti dvojitého zrkadlenia.
 • Ľahšia tvorba kozmetických závitov vďaka vylepšenému užívateľskému rozhraniu a realistickejšiemu vzhľadu.

 

5. Podpora Tabuľky prierezov v kusovníkoch

 • Vďaka automatickému, alebo ručnému rozpúšťaniu súčastí v odsadených kusovníkoch ušetríte čas a v tabuľkách kusovníkov si vytvoríte podrobné tabuľky prierezov s presne takým vzhľadom aký si prajete vy.
 • Tvorba takých pozícií pre podzvary v tabuľkách prierezov v kusovníkoch, kde vlastnosti pozície zodpovedajú prepojenému kusovníku.
 • Tvorba podrobných tabuliek prierezov je pre všetky typy kusovníkov, nielen pre odsadené.

 

6. Konfiguračné tabuľky

 • Vytváranie dielov riadených tabuľkou s využitím tabuliek v prostredí SOLIDWORKS bez nutnosti práce so softvérom Microsoft® Excel.
 • Úspora času a energie vďaka automatickej tvorbe konfiguračných tabuliek v prípade, že diely alebo zostavy majú viac konfigurácií.
 • Väčšia flexibilita pri tvorbe návrhov vďaka ďalším funkciám konfiguračnej tabuľky, ktoré nie sú k dispozícii v dialógovom okne Zmeniť konfiguráciu.

 

7. Vylepšenie konštrukčného systému a zvarov

 • Jednoduché pridávanie záslepiek k trúbkovitým členom konštrukčného systému s kruhovým, štvorcovým alebo obdĺžnikovým profilom.
 • Možnosť vytvorenia viacerých sekundárnych členov pomocou funkcie Člen medzi bodmi pre vybraný pár a sekundárnych členov metódou Až k členom.
 • Úspora času vďaka možnosti definovať opakovane použiteľný spojovací prvok a vložiť ho do dielu konštrukčného systému.

 

8. Nový konektor spojovacie tyče (Simulácie)

 • Nový konektor spojovacie tyče možno ľahko vytvoriť výberom valcových plôch, kruhových hrán a vrcholov bez nutnosti zasahovať do geometrie.
 • Môžete si vybrať zo širokej ponuky spojov, prierezov a materiálov.

 

9. Rýchly prístup k súvisiacim výkresom (PDM)

 • Vďaka novej ikone Otvoriť výkres v podokne úloh SOLIDWORKS jednoduchšie nájdete a otvoríte súvisiace výkresy.
 • Možnosť prístupu k alternatívnemu modelu a k objektom vybraných pomocou stromu súčastí.

 

10. Lepšia spolupráca a zdieľanie dát (3DEXPERIENCE)

 • Pripojením 3D CAD softvéru SOLIDWORKS ku cloudovej platforme 3DEXPERIENCE, na ktorej môžete ľahko spravovať a zdieľať všetky svoje dáta a spolupracovať s ostatnými, získate väčšie možnosti inovácií a urýchlite  rozhodovanie.
 • Použitie 3DEXPERIENCE SOLIDWORKS umožňuje prístup k často používaným príkazom platformy 3DEXPERIENCE z rôznych miest v softvéri SOLIDWORKS vrátane ponuky Súbor, správca príkazov, či miestnej ponuky a to s podporou všetkých operácií platformy 3DEXPERIENCE.