SolidWorks PLM

Product lifecycle management (PLM) zaisťuje zdieľanie informácií o výrobku v rámci celej spoločnosti.
SOLIDWORKS PLM riešenie je založené na produktoch z portfólia SOLIDWORKS Multiproduct.

Tieto vzájomne prepojené produkty zaisťujú, aby akákoľvek zmena vykonaná pri vývoji alebo inovácii výrobku bola zdieľaná všetkými, ktorí s týmito informáciami potrebujú pracovať. SOLIDWORKS Multiproduct riešenie zahŕňa systémy SOLIDWORKS, Simulation, Composer, SolidCAM a je zastrešené systémom SOLIDWORKS PDM Professional.

SolidWorks PLM

SOLIDWORKS Multiproduct

Zdieľanie informácií o zmenách a inováciách zastrešuje systém správy dokumentácie SOLIDWORKS PDM Professional. Vykonané zmeny sú automaticky archivované v systéme SOLIDWORKS PDM Professional a každý člen pracovného týmu je informovaný o vykonaných zmenách.

Potrebné informácie o výrobku a vykonávaných inováciách je možné zdieľať do systémov technickej prípravy výroby (TPV) a do informačných systémov (MRP/ERP). Typickým predstaviteľom zdieľanej informácie je napríklad kusovník s kompletnou štruktúrou výrobku, informácie o materiáloch a skladových položkách. Výmena týchto informácií prebieha automaticky na úrovni jednotnej databázy celého systému.

Architektúra PLM riešenie s informačným systémom bez TPV modulu a externým TPV systémom

struktura pdm a plm

Architektúra PLM riešenie s informačným systémom a integrovaným TPV modulom

struktura pdm a plmPrínosom PLM riešenia založeného na SOLIDWORKS Multiproduct je skrátenie vývojového a inovačného cyklu výrobku. 

plm uspora

Implementácia PLM riešenia, prináša užívateľom CAD a PDM systémov možnosť online prístupu k materiálovým a skladovým položkám informačného systému s možnosťou filtrovania podľa parametrov ako sú napr. rozmery, norma, cena, skladové množstvo, posledné pohyby na sklade, atď. Vybrané informácie sa potom automaticky prenášajú do vlastností, rohových pečiatok a kusovníkov. Kusovníky sú potom automatizovane synchronizované do informačného systému.

PLM vyber materialu1

V rámci synchronizácie kusovníkov sa užívateľom informačného systému ponúka možnosť zobrazenia aktuálnej výkresovej dokumentácie k vybranej položke (aj jej verzie) a zobrazenia 3D modelu príslušnej položky. Užívatelia informačného systému môžu mať k dispozícii odmeriavanie na zvolenom modeli, vlastného rozloženia zostáv a podzostáv. Táto funkcionalita je dostupná bez nutnosti čerpania licencie CAD alebo PDM systému.

PLM QI

Príklady PLM riešenia s MRP/ERP systémami:

PLM řešení s MRP/ERP systémy PLM řešení s MRP/ERP systémy PLM řešení s MRP/ERP systémyPLM řešení s MRP/ERP systémyplm logo 7

plm logo 8plm logo 9plm logo 6


";