Novinky

Školenie noviniek SOLIDWORKS 2018 [08.03.2018]

Vážení zákazníci,

spoločnosť Schier Technik Slovakia s.r.o. pre vás pripravila sériu školení noviniek SOLIDWORKS 2018. Zaregistrujte sa a dozviete sa, čo Vám ponúka najnovšia produktová rada SOLIDWORKS 2018. Pracujte s novou produktovou radou rýchlejšie a efektívnejšie. Zlepšite svoj dizajn a zvýšte produktivitu.

Pozvánku na školenie  si môžete stiahnuť tu.

Osnova školenia noviniek SOLIDWORKS 2018:

Užívateľské rozhranie

 • Automatické natočenie pohľadu pri úpravách skice
 • Ikony zložiek v strome FeatureManager
 • Prihlasovanie do SolidWorksu
 • Vylepšenie nástroja Měřit
 • Vylepšenie gest myší
 • Mierka entít na monitoroch s vysokým rozlíšením
 • Zobrazenie názvov súborov a popisov v knižnici návrhov
 • Zmeny podokna úloh
 • Dotykové interakcie
 • Uvítacie okno

Základy SOLIDWORKS

 • Súbory softvéru Adobe Illustrator Creative Cloud
 • Aplikačné programové rozhranie
 • Predvolené šablóny pre nové dokumenty
 • Pridanie alebo vylúčenie potlačených súčastí pri funkcii Pack and Go
 • Nástroje pre obnovu
 • Výber cez geometriu
 • Podpora 3D tlače s povrchovými a grafickými telami

Správa systému

 • ovládanie zamietnutých hlásení
 • Zobrazenie času otvárania dokumentov
 • Určenie obecnej šablóny tabuľky
 • Synchronizácia nastavenia a možností na viacerých počítačoch
 • Plánovač úloh podporuje nové formáty súborov

Zostavy

 • Vylepšenie nástroja Publikování přostredků a magnetických väzieb
 • Zmena priehľadnosti zostavy alebo viactelového dielu
 • Vylepšenie nástroja Ověřit entitu
 • Väzby
 • Vychýlené väzby
 • Vylepšenie ponuky pre pohybové štúdie
 • Vylepšenie polí
 • Vylepšenie nástroja Vyhodnocení výkonnosti
 • Inteligentné rozloženie na úsečky
 • SpeedPack
 • Vylepšenie stromovej štruktúry

Detailovanie a výkresy

 • Popisy
 • Kóty
 • Pohľady výkresov
 • Výstup
 • Tabuľky

eDrawings

 • 3D pohľady
 • Nálepky v súboroch eDrawings
 • Nastavenie možností a hesiel pre súbory aplikácie eDrawings
 • Súbory STEP v aplikácii eDrawings
 • Zlepšenie užívateľského rozhrania
 • Priblíženie a oddialenie

SolidWorks 3D Interconnect

 • Ďalšie podporované formáty súborov
 • Ďalšie informácie, ktoré možno načítať z externých CAD súborov

Diely a prvky

 • Pokročilá diera
 • Blokové úpravy pripojených užívateľských vlastností v odvodených dieloch
 • Vylepšenie kozmetických závitov
 • Vytvorenie vymedzovacieho rámčeku
 • Vylepšenie nástroja Defeature
 • Extrahovanie geometrie z poškodeného objemového tela
 • Roleta zmrazenia prvkov funguje vo všetkých zložkách
 • Možnosti Průvodce dírami pre nastavenie veľkosti alebo zachovanie nastavenia
 • Telá siete BREP
 • Lepšie ovládanie užívateľských vlastností

Plechové diely

 • Vytvorenie normálového odobrania
 • Jazýček a drážka
 • Rohové odľahčenie s troma ohybmi

Skicovanie

 • Ovládanie smeru tangentnosti
 • Vytváranie zrkadlených entít v 3D skice
 • Aktivácia a deaktivácia Automaticky řešit a Zpět pri skicach
 • Odstránenie limitu počtu kópií pri kruhovom poli skíc
 • Zrkadlenie entít pomocou referenčných rovín a rovinných plôch
 • Skicovanie perom, dotykom a gestami
 • Inteligentná kóta na miestnom panely nástrojov

SolidWorks Toolbox

 • Popisy a komentáre sa už nestrácajú
 • Hexalobulárni spojovací materiál
 • Import a export dát Pruvodce dírami
 • Výber PEM vložiek
 • Užívateľské rozhranie a pracovný postup Toolbox

Zvary

 • Prispôsobenie popisov vo vlastnostiach vymedzovacieho rámčeku
 • Prepojenie zložky tabuľky prierezov s vlastnosťami tabuľkami prierezov

 

Pre registráciu si kliknite na príslušné školenie v tabuľke nižšie.

termín deň
mesto názov školenia
26.03.2018
Pondelok Trenčín
školenie noviniek SOLIDWORKS 2018
04.04.2018
Streda Trenčín školenie noviniek SOLIDWORKS 2018
09.04.2018
Pondelok
Trenčín školenie noviniek SOLIDWORKS 2018
10.04.2018 Utorok
Trenčín
školenie noviniek SOLIDWORKS 2018

 


";