SOLIDWORKS 2017

solidworks 2017Nižšie nájdete informácie o tom, aké novinky, vylepšenia a funkcionalitu skrýva 25. verzia produktu SOLIDWORKS. Pozrite sa, čo je nové v SOLIDWORKS 2017 a ako môžete premeniť svoje nápady na skvelé pracovné výsledky.

SOLIDWORKS 2017

Najnovšia verzia produktu SOLIDWORKS bola predstavená online 20. septembra 2016, bližšie informácie nájdete v Tlačovej správe.

SOLIDWORKS 2017 je od 10. októbra 2016 k dispozícii na stiahnutie na zákazníckom portáli spoločnosti SOLIDWORKS.


Odkazy a informácie o SOLIDWORKS 2017

Najdôležitejšie novinky v SOLIDWORKS 2017

Užívateľské rozhranie

Prispôsobenie poradia radenia konfigurácií
Vylepšenie komentárov stromu FeatureManager
Skryť všetky typy
Prepracovanie Tvorcu záložky vlastností
Cesta navigácie výberu
Potlačenie názvov konfigurácie a stavov zobrazení v strome FeatureManager
Dotykové interakcie

Zostavy

Zlepšenie výkonu zostavy
Automatické prechádzanie pri vložení súčasti
Zakázanie náhľadov skrytých súčastí
Zoskupenie súčastí
Vylepšená ponuka zástupcov pre konfigurácie
Načítanie dokumentov iba do pamäte
Vylepšenie ovládača väzieb
Možnosti pre vylepšenie výkonu v režime veľkých zostáv
Zachovanie predvolieb výkresu
Radenie súčastí podľa doby otvorenia
Vylepšenie konfigurácie SpeedPak
Vylepšenie nástroja Treehouse

Výkresy a detailovanie

Pohľady výkresov
Detailovanie modelu
Poznámky a pozície

Skice, prvky a diely

Vytváranie odsadenia skice na povrchoch 3D geometrie
Zabránenie vzniku nechcených mikročiar
Tieňované obrysy skice
Pokročilé diery
Obojsmerné kruhové polia
Vylepšenie skosenia
Prevod prvkov na telá a povrchy
Výber profilu ťaženia z plôch, hrán a kriviek
Vylepšenie závitov
Vylepšenie informácií o chybách
Prvok Nabaliť vytvára geometriu na každej ploche

Plechové diely

Vytvorenie odľahčenia rohu troch ohybov
Normálové odobranie
Podpora tabuľky prelisov pre zrkadlené a odvodené diely
Kalkulácia nákladov založená na pravidlách pre diely
Kalkulácia nákladov podzostáv

Simulácie

Automatická aktualizácia spojov nosníka
Prevedenie statickej štúdie na novú štúdiu
Detekcia koncentrácie napätia
Zobrazenie výsledkov simulácie v grafickej ploche SOLIDWORKS
Úprava viacerých kontaktných sád
Inteligentné prepínanie riešiča
Nahrávanie makra v aplikácii Simulation
Vylepšenie výkonu aplikácie SOLIDWORKS Simulation
Vzdialené zaťaženia a hmota pre nosníky
Jazyková podpora – kórejčina
Prenesené spracovanie simulácie

PDM

Zmena kategórie odovzdaného súboru
Ovládanie oprávnenia k sťahovaniu pre užívateľov a skupiny
Generovanie súborov 3D PDF SOLIDWORKS MBD
Prepísanie najnovšej verzie
Vylepšenie náhľadu
Vylepšenie zobrazenia stromu referencií
Vrátenie späť súboru s odkazmi
Replikácia databázy úschovne

Drawings

Otvorenie súborov iba pre čítanie
Súbory chránené heslom
Podpora súborov: STEP AP242, IGES, CATIA® V5, Autodesk® Inventor™, 3DXML

Ostatné Import a export súborov vo formáte 3MF (3D Manufacturing Format)
Import súborov siete
SOLIDWORKS 3D Interconnect
Export popisov PMI do súboru STEP 242

";