IMOLD

IMOLD je aplikácia určená pre podporu a komplexné navrhovanie foriem v prostredí SolidWorks. IMOLD je plne integrovaný do SolidWorks, pracuje na rovnakom modeli a svojimi nástrojmi rozširuje možnosti SolidWorks – jedná sa hlavne o vytváranie deliacich plôch, viacnásobných dutín, vtokov, vyhadzovačov, jadier, chladenia, rámu foriem a ďalších.

imoldNástroje a postupy IMOLD


";