eDrawings Standard

SolidWorks eDrawings je nástroj pre komunikáciu, zdieľanie a prehliadanie 2D i 3D dokumentov, ktoré zásadným spôsobom uľahčuje sprostredkovanie a výmenu dát.

Základná verzia tohto produktu je k dispozícii k stiahnutiu zdarma.

Nástroje a funkce eDrawings Standard

Kompaktné súbory

Dokumenty eDrawings sú vďaka svojej komprimácii výrazne menšie ako originálny CAD dokument a je ich možné vytvárať z ľubovoľného súboru SolidWorks. Sú teda ľahko prenositeľné a je ich možné rýchlo posielať ako dokumenty elektronickej pošty.

Integrovaný prehliadač

Prehliadané súbory môžete uložiť ako samospustiteľný súbor eDrawings (*.exe), ktorý obsahuje jak prehliadač eDrawings tak aj dokument eDrawings. Nemusíte si robiť starosti či príjemca súbor otvorí.

Rozmiestnenie a listy výkresu

V eDrawings môžete pracovať i zo súbormi výkresov, ktoré obsahujú viacej ako jeden list. Pre prehľadnú orientáciu medzi listami a jednotlivými pohľadmi slúži eDrawings manažér. Z jednotlivých pohľadov ide navyše vytvoriť samostatné listy rozmiestnenia výkresu, ktoré slúžia pre vyčlenenie týchto pohľadov. Pohľady sa dajú ľubovoľné zarovnať a usporiadať bez ohľadu na zdrojový list.

Hypertextové odkazy

Táto automatická navigácia u výkresových pohľadov znamená koniec prácnemu vyhľadávaniu detailov alebo pohľadov. Stačí jednoducho kliknúť na značku pohľadu a príslušný rez, detail alebo základný pohľad sa automaticky vyhľadá a zobrazí.

3D ukazovateľ

3D ukazovateľ je nástroj, ktorým sa dá ľahko a rýchlo identifikovať odpovedajúcu geometriu vo viac pohľadovom výkrese. Umožňuje ľahko zistiť, na čo presne sa pozeráte, keď máte možnosť porovnať rovnaké miesto vo viacerých pohľadoch výkresu súčiastky.

Kontrola

Pre ľahšie otváranie 3D modelov alebo výkresov slúži nástroj pre presúvanie, zoom alebo rotáciu jednotlivých dielov a dokonca i pohľadov vo výkresoch. V zložitom výkrese sa tak rýchlejšie a lepšie zorientuje, pretože eDrawings umožňuje 3D náhľady a rotácie vybraných pohľadov.

Vizualizácia

V možnostiach nastavenia eDrawings je možné zvoliť úroveň zobrazovaných detailov a tým i znížiť alebo zvýšiť nároky eDrawings na hardware vašej pracovnej stanice. Možnosti tieňovania,  priehľadnosti, perspektívy a reálneho zobrazenia modelu je voliteľná. Najviac eDrawings podporuje zobrazenie textúr, obrázkov, kozmetických zvarov a závitov.

Animace

Ak publikujete súbor eDrawings zo súboru SolidWorks, ktorý obsahuje animácie pohyblivých štúdií, môžete ich zobraziť v prehliadači eDrawings. eDrawings tiež zahrňuje nástroj pre vytváranie vlastných animácií,  ktoré sú založené na previazanosti medzi jednotlivými pohľadmi vo výkrese alebo modeli.

Interoperabilita

eDrawings je schopný prehliadať dokumenty eDrawings a SolidWorks, STL dáta, dokumenty DWG/DXF, Pro/Engineer, CATIA V5, STEP, IGES a Autodesk Inventor. Zároveň umožňuje odosielanie dokumentov e-mailom alebo exportom do dokumentu (*.htm, *.zip, *.jpg, *.exe atd.).

Výsledky analýz

Do súborov SolidWorks eDrawings môžete ukladať výsledky analýz Simulation a SimulationXpress konkrétneho  modelu.

Hladiny výkresov

Manažér eDrawings zahrňuje záložku hladiny, ktoré obsahuje zoznam všetkých hladín v publikovanom výkrese alebo prehliadanom DWG/DXF. Jednotlivé hladiny je možné zobraziť alebo skryť, pomocou klávesnice Ctrl a Shift je možné vybrať viacero hladín naraz.

Kusovník

Kusovník je možné zobraziť pre výkres, diel a zostavu, ktorý je uložený v aktívnych dokumentoch SolidWorks a eDrawings. Požívanie kusovníkov  v dieloch a zostavách vám umožňuje ovládať zobrazenia súčiastky na grafickej ploche. Môžete tiež vybrať rad súčasti v kusovníku , aby sa zvýraznili v strome a na grafickej ploche.

Tlač

Pre tlačenie prehľadaných dokumentov má eDrawings vynikajúci nástroj ako interaktívny náhľad  (WYSIWYG), mierka atď. Zároveň si môžete zvoliť kvalitu tlače, hrúbku čiar alebo farebnosť tlačeného dokumentu.


";