Frézovanie

Modul frézovania je najobsiahlejšia časť programu SolidCAM. Frézovacie funkcie sú členené podľa požiadavky na typ obrábania a podľa počtu osí zapojených do obrábacej operácie. Obrábanie je možné rozdeliť do dvoch základných oblastí, obrábanie prizmatických strojných dielov a obrábanie tvarových dielov.

2,5D frézovanie

Uplatňuje sa predovšetkým v sériovej výrobe pri obrábaní typických strojárskych dielov, prizmatického charakteru alebo pri opracovávaní odliatkov. Medzi najčastejšie používané funkcie patrí – kapsovanie, kontúry, drážkovanie a vŕtacie operácie. Uvedené operácie sú ideálne pre automatizáciu výroby.

2,5 frézovanie má niekoľko úrovní automatizácie:

  • Prvou možnosťou je uložiť už definovanú operáciu do súboru šablón. Šablóna zachováva typické technologické nastavenia pre neskoršie opakované použitie.
  • Pokročilejšou možnosťou je uloženie prednastaveného sledu operácií do parametrických operačných procesov. Takto spojené operácie sú opäť určené pre neskoršie opakovanie typického výrobného procesu. V rámci operačných procesov sú zachované všetky technologické nastavenia. Operácie je možné parametricky prepojiť. Voľba nastavení určitých hodnôt v jednej operácii ovplyvní ďalšie automatické nastavenie hodnôt pri ostatných operáciách. Takýto parametrický postup operácií výrazne urýchli opätovné programovacie úlohy a zároveň zachováva osvedčené znalosti a skúsenosti.
  • Veľmi jednoduchou a ľahkou možnosťou zrýchlenia riešenia u geometricky členitých dieloch je automatické rozpoznávanie geometrie a prvkov. Na základe rozpoznaných tvarov je automaticky generované operácie.

3D frézovanie

Používa sa pri obrábaní tvarových dielov, vstrekovacích foriem, kovaných zápustiek alebo zlievarenských modelov. Súbor obrábacej stratégie je zostavený s ohľadom na obrábanie tých najzložitejších 3D tvarov. Niekoľko spôsobov základného hrubovania doplňuje prepracované dokončovacie hrubovanie. Dokončovacie hrubovanie pokračuje na stav obrábania po základnej hrubovacej operácií. Vyhľadávanie oblasti so zostávajúcim materiálom a výpočet dráhy pre ďalšie odobranie materiálu sa deje automaticky. Po operácii hrubovania logicky nadväzujú dokončovacie operácie. Nastavenie potrebných parametrov je veľmi ľahké a prehľadné. Všetky 3D operácie sú veľmi ľahko použiteľné s minimálnymi nutnými nastaveniami. Samozrejmosťou je tvorba dráh nástroja počítaná podľa kritéria rýchlostného obrábania HSM. Výsledné dráhy nástroja zabezpečujú minimálny obrábací čas, kvalitný obrobený povrch, predĺženie životnosti nástroja a obrábacieho stroja.

4-osé a 5-osé frézovanie – indexované a súvislé

Každú z operácií 2,5-osého a 3-osého obrábania je možné aplikovať na viacosích strojoch. Operácie je možné polohovať (indexovať) poľa možností kinematickej varianty viacosého stroja.  Do obrábania je možné zapojiť 4. os – otočný stôl alebo prídavné zariadenie, napríklad deličku. Použiť sa dá prakticky ľubovoľná kinematická varianta stroja so 4 a 5 osami.  Zákazníci môžu použiť stroje konfigurované od začiatku ako viacpočetné alebo 3osé centrá s doplňujúcim príslušenstvom.

Samostatnou a rozsiahlou kapitolou je 5 osé obrábanie. SolidCAM  ponúka množstvo 5-osích funkcií s bohatými možnosťami nastavenia. Funkcie zabezpečujú plynulé vedenie nástroja pozdĺž ľubovoľného tvaru. Funkcie sú k dispozícii ako prednastavené šablóny pre jednoduché a rýchle použitie. Pokročilí užívatelia majú k dispozícii ďalšie detailné nastavenia obrábania. Obrábacia stratégia je členená podľa typu obrábacieho diela -  obecné tvarové diely, lopatkové kolesá, lopatky, uzavreté tvary, kanály atď. Vytvorené obrábacie operácie je možné sledovať v kompletnom simulátore kinematiky stroja.


";