3D skenovanie a reverzné inžinierstvo

xoroverviewZo všestranného využitia 3D skenovania je spojenie s reverzným inžinierstvom jedna z najhlavnejších možností využitia 3D skenovania v priemysle a výrobe. Pri našej práci používame špičkový softvérový balík GEOMAGIC DESIGN X.

Geomagic Design X je jediným softvérovým balíkom, ktorý kombinuje CAD modelovanie založené na histórii tvorby spolu s 3D skenovanými dátami. Takže umožňuje vytvárať parametrický model tak, aby bol kompatibilný s existujúcim CAD softvérom na základe naskenovanej predlohy.

Pri reverznom modelovaní sa zachováva plná stromová štruktúra tvorby modelu, ktorá je transferovateľná do kompatibilného CAD softvéru, napríklad SolidWorks.

 

Geomagic Design X pipe regionselect 2

Naskenované dáta v prostredí Geomagic Design X počas práce na 3D modeli.

 

Geomagic Design X pipe sworks 3

Transferované dáta v SOLIDWORKS s plnou stromovou štruktúrou modelu pre ďalšie využitie.

Na obrázku nižšie je znázornená schéma pracovného postupu reverzného inžinierstva pomocou 3D skenovania:

1. Import naskenovaných dát geomagic_designx_side_1  6. Analýza odchýlky voči   naskenovaným dátam
2. Segmentácia povrchu dát  5. Parametrické modelovanie
3. Zapolohovanie do súradnicového systému  4. Získavanie tvarových  prvkov a ich rozmerov

Ďalšie informácie

V prípadne záujmu o vyššie uvedené služby a ďalšie informácie nás bez obáv kontaktujte.


";