3D skenovanie a kontrola

Naše portfólio služieb v oblasti 3D skenovania obsahuje tieto možnosti:

3D skenovanie13D skenovanie

Všeobecné skenovanie, je najčastejšou formou spracovania trojrozmerného objektu do počítača pre ďalšie spracovanie. Prevádzame skutočné 3D modely alebo objekty do digitálnej podoby. Cena tejto služby sa odvíja od komplexnosti skenovaného objektu alebo modelu a od výstupného typu dát. Zvyčajne STL polygonická sieť. Skenovaný model alebo objekt je možné poslať alebo skenovať na mieste.

 

3D skenovanie a analýzaanalyza1

Naskenované dáta skutočného objektu je možné porovnávať s CAD modelom za účelom analýzy presnosti výrobných odchýliek. Výsledné dáta sú skompilované do protokolu v požadovanej forme, napríklad pdf. Cena tejto služby sa odvíja od komplexnosti skenovaného objektu alebo modelu a od výstupného typu dát.

 

modelovanie13D skenovanie a modelovanie

Naskenované objekty alebo modely sú prevedené do parametrického modelu, či už poloautomaticky vo forme NURBS plôch alebo ručne do CAD modelu pomocou CAD funkcií. Táto služba sa dá využiť v prípade absencie výkresovej dokumentácie alebo pri prototypovaní. Cena tejto služby sa odvíja od komplexnosti skenovaného objektu alebo modelu a od výstupného typu dát.

 

 

Ďalším využitím trojrozmerného skenovania sú odvetvia ako:

Výroba nástrojov, šablón a matríc, výroba lisovacích nástrojov, letecká výroba, šperkárstvo, lekárstvo, archeológia, digitálna archivácia a mnoho ďalších. Všade tam, kde je potreba reprodukovať komplexné až organické tvarové plochy.

Modely vzniknuté naskenovaním sa následne dajú použiť pre výrobu napríklad pomocou stereolitografie, rapidprototypingu alebo klasického CNC obrábania.

Používame špičkový 3D skener od spoločnosti Creaform, HandySCAN 700, ktorý disponuje týmito technickými parametrami:

Rýchlosť merania
480 000 meraní za sekundu

Zdroj svetla
7+1 laserových krížov

Presnosť
0,030 mm

Rozlíšenie
0,050 mm

Objemová presnosť
0,020mm + 0,060mm / m

Veľkosť nedeleného objektu
0,1 až 4 m

Výstupné formáty
dae, fbx, ma, obj, ply, stl, txt, wrl, x3d, x3dz, zpr

skener1

Okrem služieb skenovania a postprocessingu zabezpečujeme aj predaj 3D skenerov, doplnkového softvéru a školenia.

Naše služby v kocke

  • 3D skenovanie
  • reverzné inžinierstvo
  • skenovanie reálnych dielov a prevod do 3D dát
  • kontrola súčastí (Inspection)
  • kontrola kolízií dielov (Digital Mock-Up)
  • priame obrábanie (Direct Milling)
  • virtuálna realita
  • predaj 3D skenerov a softwarového vybavenia

Ďalšie informácie

V prípadne záujmu o vyššie uvedené služby a ďalšie informácie nás bez obáv kontaktujte.


";