3D skenovanie a inšpekčná kontrola

Spomedzi pestrého využitia 3D skegeomagic control overviewnovania je 3D inšpekčná kontrola jedna z najhlavnejších možností využitia 3D skenovania v priemysle a výrobe.

Používame ju na kontrolu skutočného stavu fyzického objektu voči CAD predlohe. Skúmame tak nepresnosti výroby, rôzne stupne opotrebenia, poškodenia a podobne. Využíva sa tiež pri kontrole dodávateľských služieb klienta. V procese konceptu alebo dizajnu sa využíva na kontrolu prototypu voči počítačovej predlohe. Znižuje sa tak potreba opakovane vyrábať prototyp. Zvyšuje sa prototypová efektivita v procese a znižujú náklady na vývoj.   

Naskenované dáta skutočného objektu je možné porovnávať s CAD modelom za účelom analýzy presnosti výrobných odchýlok. Výsledné dáta sú skompilované do protokolu, napríklad pdf. Cena tejto služby sa odvíja od komplexnosti skenovaného objektu alebo modelu a od výstupného typu dát.

Pracovný proces inšpekčnej kontroly:

1. Naskenované dáta skutočného výrobku

2. CAD model výrobku

manufactured parts_1

cad model_1

 3. Namerané odchýlky po spojení oboch dát inspection_1

4. Detailne vypracovaný report pre ďalšiu analýzu

reporting

nahlad

Ďalšie informácie

V prípadne záujmu o vyššie uvedené služby a ďalšie informácie nás bez obáv kontaktujte.


 


";